17.08

                                                                                                                 Kavas on muudatused võimalikud
Teisipäev, 17.08.2021

Sammassaal

11.00-11.05   Avamine 
Tiit Terik, Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse esimees

11.05-11.45   Avasõnavõtud
Sammassaal

12.00-17.00   Eesti regionaalpoliitika valukohad ja tulevik
Kõnejuhid:  
Tiit Terik, Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse esimees, Tallinna Linnavolikogu esimees; Jan Trei, Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektor

12.00-12.05   Sissejuhatus
Tiit Terik; Jan Trei

12.05-12.30   Eesti regionaalpoliitika valukohad ja tulevik?
Jaak Aab, riigihalduse minister

12.30-14.00   Paneelarutelu: Harjumaa kuldse ringi piiriülene koostöö
Paneelarutelu juhid: Tiit Terik; Jan Trei

Osalevad:
Mihhail Kõlvart, Tallinna linnapea;
Illar Lemetti, Viimsi vallavanem;
Madis Sarik, Rae vallavanem;
Andrus Umboja, Jõelähtme vallavanem;
Erik Sandla, Harku vallavanem;
Andres Laisk, Saue vallavanem;
Aimur Liiva, Kiili vallavanem;
Vladimir Arhipov, Maardu linnapea;
Marti Rehemaa, Saku vallavanem (TBC)

14.00-15.00   LÕUNA

15.00-15.30   Strateegia „Eesti 2035“ – kuidas näevad välja riik ja kohalikud omavalitsused aastal 2035? 
Eili Lepik, Riigikantselei strateegiadirektori asetäitja

15.30-16.10   Euroopa Liidu 2021–2027 finantsraamistik ja välisvahendite panus regionaalpoliitikasse
Kadri Tali, Rahandusministeeriumi välisvahendite talituse juhataja
Priidu Ristkok, Rahandusministeeriumi regionaalarengu osakonna juhataja

16.10-16.30 Ülevaade regionaalse arengu tegevuskava koostamisest – kuidas me näeme tasakaalustatud regionaalvaldkonna tulevikku?
Priidu Ristkok, Rahandusministeeriumi regionaalarengu osakonna juhataja

16.30-16.45   Kas me sellist Rõuge valda tahtsimegi?
Rein Loik, Rõuge vallavanem

16.45-17.00   Väikesaared – kellele?
Ingvar Saare, Kihnu vallavanem

17.00-18.00   DEBATT  ……………
Debatti juhib ajakirjanik Urmas Vaino

TELK 1

11.50-17.00   Korras eelarve kohaliku omavalitsuse kohustuste täitmise tagaja
Kõnejuhid:
Angelika Kallakmaa-Kapsta, Tallinna Linnavolikogu Kantselei konsultant
Veikko Luhalaid, Eesti Linnade ja Valdade Liidu tegevdirektor

11.50-12.00   Sissejuhatus
Angelika Kallakmaa-Kapsta

12.00-12.10   Maris Lauri, justiitsminister

12.10-12.35   Ülevaade Eesti majandusest 
Mihkel Nestor, SEB analüütik

12.35-13.15   Struktuuritoetused 2021-2027 korraldamisest – hetkeülevaade, tulemuspõhine rahastamine, riskid ja järelevalve
Urmo Merilo, Riigi Tugiteenuste Keskuse toetuste arendamise osakonna juhataja              

13.15-13.45   Kohalike  maksude  perspektiiv avatud ja väikese majandusega riigis. Millist maksupoliitikat vajavad omavalitsused?
Kadi Timpmann, Tartu Ülikooli majandusteaduskonna  riigimajanduse ja majanduspoliitika õppetooli nooremlektor

13.45-14.15 Kohaliku omavalitsuse finantstervis COVID-19 väljumise järgselt 
Andrus Jõgi, Rahandusministeeriumi KOV finantsjuhtimise osakonna nõunik

14.20-15.00 LÕUNA

15.10-15.40 Omavalitsuse iseseisvus – kas ka finantsplaneerimises?
Andres Laisk, Saue vallavanem

15.40-16.10 KOV teenustasemed (ülevaade analüüsist)
Karl Annus, Rahandusministeeriumi KOV finantsjuhtimise osakonna projektijuht

16.10-16.50 Kohalik kasu ettevõtlusest omavalitsusele – kas võidab ka kogukond?
Tiit Oidjärv, Rahandusministeeriumi planeeringute osakonna juhataja asetäitja

16.50-17.00   Päeva kokkuvõte
Veikko Luhalaid, Eesti Linnade ja Valdade Liidu tegevdirektor

TELK 2

12.00-16.55   KOHALIK OMAVALITSUS JA ÕIGUS

Kõnejuhid:
Toomas Sepp, Tallinna ombudsman;
Sulev Valner, Rahandusministeeriumi regionaalhalduspoliitika osakonna nõunik

12.00-12.05 Sissejuhatus
Toomas Sepp

12.05-12.15 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse revisjoni ja muutmise hetkeseis
Sulev Valner, Rahandusministeeriumi regionaalhalduspoliitika osakonna nõunik

12.15-13.15 Ülevaade peamistest kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses kavandatavatest muudatustest
Olivia Taluste, Rahandusministeeriumi regionaalhalduspoliitika osakonna õigusnõunik

13.15-13.40 Ekspertarvamuse tutvustus erinevate kohaliku omavalitsuse juhtimismudelite rakendamise võimalustest
Kersten Kattai, Tallinna Ülikooli avaliku halduse lektor

13.40-14.20 Arutelu kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise teemadel

14.20-15.00 LÕUNA

15.00-15.20 Kas omavalitsusüksused vajaksid ja tahaksid rohkem vabadust (või piisab lisarahast)?
Tim Kolk, Riigikohtu nõunik põhiseaduslikkuse järelevalve asjades

15.20-15.45 Austav ja tõhus Justiitsministeeriumi haldusjärelevalve valla ja linna üle
Helen Kranich, Justiitsministeeriumi avaliku õiguse talituse nõunik

15.45-16.10 Riigikontrolli ülevaate „Omavalitsuse teenuste korraldus endistes keskustes ja nende lähiümbruses pärast haldusreformi“ tutvustus
Illar Tõnisson, Riigikontrolli vanemaudiitor

16.10-16.35 Õiguskantsleri järelevalve omavalitsuste üle: näiteid aastatest 2020-2021
Vallo Olle, Õiguskantsleri Kantselei vanemnõunik

16.35-16.55   Omavalitsused kohtupraktikas
Villy Lopman, vandeadvokaat, Advokaadibüroo RASK partner 

TELK 3

12.00-17.00   HARIDUS- JA NOORTEVALDKOND. Haridusruumi jätkusuutlikkuse õnnevalem
Kõnejuht: Andres Pajula, Tallinna Haridusameti juhataja

12.00-12.10 Sissejuhatus, tervitused

12.10-12.40 Mida erilisest ajast hariduses kaasa võtta ja mida toob uus õppeaasta?
Liina Kersna, haridus- ja teadusminister

12.40-13.10   Teadlik õpetaja = teadlik õppija
Tiina Tiit, Pelgulinna Gümnaasiumi õppejuht
Kadrian Allika, Pelgulinna Gümnaasiumi HEV koordinaator

13.10-13.40 Kaasava hariduse rakendamise uued väljakutsed 
Marju Randlepp, Rae Vallavalitsuse hariduse peaspetsialist
Kairi Vasemägi, Tartumaa Omavalitsuste Liidu haridusnõunik

13.40-14.10 Õpetaja töö- ja palgakorraldusest, KOVide pilootprojekti kogemustest
Mare Tamm, Elva Vallavalitsuse haridusosakonna juhataja, projektis osalenud KOVi esindaja
Irja Rae, Fontese tasutiimi juht, projektipartner

14.10-14.50   LÕUNA                       

14.50-15.40 Paneelarutelu: Haridusvõrgu korrastamine – KOVi arengu vedur või pidur?Paneelijuht: Andres Paljula, Tallinna Haridusameti juhataja

Osalevad:
Pipi-Liis Siemann, Türi vallavanem
Mari-Epp Täht, Haapsalu Linnavalitsuse haridusnõunik
Iti-Jantra Metsamaa, Lüganuse Vallavalitsuse haridusspetsialist
Urmas Treiel, Saaremaa Vallavalitsuse haridus- ja noorsootööosakonna juhataja

15.40-16.00   Iga omavalitsus on nii tark kui targad on tema inimesed
Kertu Eensaar, Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni Andras projekti projektijuht
Monica Marfeldt, Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni Andras projekti koordinaator

16.00-16.30 Haridusametniku töö võimestamine läbi õpikogemuse
Ülle Tillmann, Võru Vallavalitsuse haridusspetsialist
Annika Viibus, Pärnu Linnavalitsuse huvihariduse ja noorsootöö peaspetsialist

16.30-16.50   Haridusjuhtide praktikaprogrammist
Pirkko Valge, Heateo SA juhatuse liige, tegevjuht

16.50-17.00   Kokkuvõte seminarist

TELK 4
12.00-17.05 IKT teemad
Kõnejuht: Kaupo Kase, Viljandi Vallavolikogu esimees, Eesti Linnade ja Valdade Liidu (ELVL) IKT projektijuht

12.00-12.20 ELVL KOV IKT koordineerimine. Viimased arengud, ülevaade liidu poolt läbi viidud rahulolu küsitlustest
Kaupo Kase, ELVL IKT projektijuht

12.20-12.45 ELVL IKT koordineerimise haldus- ja teenusmudeli analüüs; KOV IKT strateegia; VOLIS, Anna Teada, KOV kodulehtede uuendused; tuleviku KOV e-teenuste keskkond
Kaimo Käärmann-Liive, Henri Pook, Nevel Paju, Kaupo Kase, Katrin Rajamäe – ELVL

12:45-13:00 Planeeringute andmekogu arendusest
Kermo Mägi, Rahandusministeeriumi planeeringute osakonna planeeringute andmebaasi tooteomanik

13.00-13.30 E-teenused ja moodsad praktikad Tallinnas. Olevik ja tulevik
Martin Männil, Tallinna Strateegiakeskus, linna digidirektor

13.30-13.50   Digiühiskonna arengukava 2030 ja KOV-ide roll selles. EL 2021+ IKT valdkonna struktuurimeetmed ja KOV-ide võimalused
Siim Sikkut, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi digiarengu asekantsler

13.50-14.45   LÕUNA

14:45-14:55 Milliseid e-teenuseid ja kuidas soovime tulevikus oma elanikele pakkuda?
KOV esindaja (tbc)

14:55-15:40 Sündmusteenused ja nende tulevik. Omavalituste roll
Arutelu juhib Jaanus Valdmaa, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi                          sündmusteenuste projektijuht

15.40-16.05   …
Geodata Arendus

16.05-16.25  Targa omavalitsuse töövahendid juhtimiseks, kaasamiseks ja otsustamiseks
Aivo Vard, AlphaGIS juhataja

16.25-16.45   KOV-ides toimunud küberintsidendid, mida neist õppida?
CERT Eesti

16.45-17.05   Infosüsteem kui tervik KOV personali, finantsarvestuse ja eelarve lahenduseks
Tiiu Lumberg, Tresoor Tarkvara, infosüsteemide projekteerija, analüütik


TELK 5

11.50-17.00   RUUMILISE PLANEERIMISE SUUNAD JA VÕIMALUSED
Kõnejuhid:
Eha Võrk, Tallinna abilinnapea;
Heiki Hansen, Elva vallavanem;
Kalle Toomet, Eesti Linnade ja Valdade Liidu nõunik

11.50-12.00 Sissejuhatus
Eha Võrk, Tallinna abilinnapea

Tervitussõnavõtt 
Jaak Aab, riigihalduse minister

12.05-12.25   Kohaliku omavalitsuse üldplaneering „Kas planeerida või mitte“
Tuuli Veersalu, Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna planeeringute             nõunik
Andres Levald, Rahandusministeeriumi planeeringute osakonna nõunik

12.25-12.50 Üldplaneeringud kaasaegsel tehnilised lahendused – Tartu linna üldplaneeringu digiraamat
Reno Laidre, Tartu abilinnapea

12.50-13.10 Ruumiline planeerimine ja ruumi kohandamise strateegia kahaneva elanikkonna tingimustes
Kristi Grišakov, TalTech, Targa linna tippkeskuse teadur

13.10-13.30 Elamumajanduse ümberkorraldamine korterelamute tasandil
Dmitri Moskovtsev, Rahandusministeeriumi projektijuht

13.30-14.00 LÕUNA    

14.00-14.30 Ehitusregistri uuendused ja 3D kaksik – miks, kellele ja kuidas?
Taavi Jakobson, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ehitusregistritalituse   juhataja

14.30-15.00 Eelistused elukeskkonna arengu kujundamiseks läbi ehituse pika vaate ning fookuspunktid uue üleriigilise planeeringu koostamisel
Jüri Rass, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ehituse asekantsler
Tiit Oidjärv, Rahandusministeeriumi planeeringute osakonnajuhataja asetäitja

15.00-15.30 Innovaatilised lahendused hoonete renoveerimisel
Targo Kalamees, TalTechi Ehituse ja arhitektuuri instituudi professor

15.30-16.00 Targa ja säästva linnakeskkonna terviklahendus.  „Targalt Tartu moodi“
Raimond Tamm, Tartu abilinnapea

16.00-16.30  Nutikas ja energiatõhus avalik ruum – LUCIA Tallinna pilootala- Kanuti aia
valgustuslahendus
Eva Tallo, Tallinna Keskkonna-ja Kommunaalamet, juhtivspetsialist

16.30-17.00 Ruumi planeerimine ja kohaloome avalikus ruumis
Elo Kiivet, Linnalabori arhitekt ja urbanist

TELK 6

11.30-17.00 KESKKOND

Moderaatorid:
Andres Jaadla, Rakvere abilinnapea;
Reigo Lehtla, ELVL keskkonnanõunik

11.30-11.45 Keskkonnatelgi avasõnad
Tõnis Mölder, keskkonnaminister

11.45-13.00   MAAVARAD JA KAEVANDAMINE

11.45-12.05   Kaevandamine ja kohalikud omavalitsused
Ain Valdmann, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti juhataja

12.05-12.30   Geoloogiliste uuringute lubade väljaandmisest
Martin Nurme, Keskkonnaameti maapõuebüroo juhataja

12.30-12.40   Kaevandamise teemaline arutelu – küsimused ja vastused

12.40-15.00   ENERGIATÕHUSUS, KLIIMA- JA ENERGIAKAVAD

12.40-13.10   Tartu energia- ja kliimakava
Raimond Tamm, Tartu abilinnapea

13.10-13.40   Kliimaneutraalne Rakvere 2035
Andres Jaadla, Rakvere abilinnapea

13.40-14.10   KOV + energiaühistu = kogukonnaenergeetika
Märt Helmja, Tulundusühistu Energiaühistu tegevjuht

14.10-14.30   Nutikate lahendustega Eesti linnad keskkonnasäästlikuks. Kuidas linnad ja vallad  saavad kaasa lüüa?
Külle Tärnov, FinEst targa linna tippkeskuse innovatsioonijuht

14.30-14.50   Energia- ja kliimateemaline arutelu – küsimused ja vastused

14.50-16.20   ROHEPÖÖRE JA EUROOPA LIIDU KESKKONNA- JA KLIIMAVALDKONNA STRUKTUURITOETUSED

14.50-15.20   Uue perioodi struktuurivahendid keskkonna- ja kliimavaldkonnas
Kristi Klaas, Keskkonnaministeeriumi asekantsler

15.20-15.30   Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetused KOVidele
Helen Sulg, Keskkonnainvesteeringute Keskuse partnerlussuhete juht

15.30-16.00   Kuidas linnad ja vallad roheliselt hüppama saada? 38 soovitust rohepöördeks
Maiu Lauring, Vabakonna ekspert, Rohetiigri analüütik

16.00-17.00   JÄÄTMETE LIIGITI KOGUMINE

16.00-16.30   Jäätmete liigiti kogumise riiklik eesmärk Eesti omavalitsustes
Tõnu Tuppits, Jäätmehalduskeskus

16.30-16.45   Kuidas saavutada riiklikud eesmärgid, käitluskoha vaade
Alvar Jullinen, Väätsa Prügila AS juhatuse liige

16.45-17.00   Ringmajanduse-teemaline arutelu – küsimused ja vastused

TELK 7

12.00-16.40   VÄLISSUHTED/KOMMUNIKATSIOON

12.00-13.10   KOHALIKUD OMAVALITSUSED JA SÕBRAD

Kõnejuht:  (tbc)

12.10-12.30 Saku Jaapanis
Tanel Ots, Saku abivallavanem

12.30-12.50   Sõbrad üks kord, sõbrad alati
Anu Juurma-Saks, Pärnu Linnavalitsuse avalike suhete teenistuse juhataja

12.50-13.10   Kohalike omavalitsuste ja Välisministeeriumi koostöövõimalused
Välisministeeriumi esindaja (tbc)

13.10-13.30 KOVid Euroopas – Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programm
Renate Gross, Kodanikuühiskonna Sihtkapitali kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi koordinaator

13.30-13.50   KOHVIPAUS

13.50-16.40   KOMMUNIKATSIOONI TÄHTSUS EILE, TÄNA JA HOMME
Kõnejuht: Kadri Kauksi, Lääne-Harju valla kommunikatsioonijuht

13.55-14.15 Omavalitsuste roll riski- ja kriisikommunikatsioonis – Päästeameti vaade
Maris Moorits, Lääne päästekeskuse kommunikatsioonijuht

14.15-15.00   LÕUNA

15.00-15.30 Äpp valla kommunikatsioonikanalina
Merilyn Säde, Elva valla kommunikatsioonijuht
Liina Siniveer, Hiiumaa valla avalike suhete osakonna juhataja (tbc)

15.30-15.40   KOHVIPAUS

15.40-16.40 Paneelarutelu: Linna- ja vallaleht – kogukondliku identiteedi hoidja või iganenud  meedium?
Moderaator: Nele Kullerkupp, Postimehe ajakirjanik
Arutelus osalejad:
Aivar Hundimägi, Äripäeva kohalike uudiste projektijuht
Agu Veetamm, Keila lehe peatoimetaja
Ragne Kõuts-Klemm, Tartu Ülikooli ajakirjandussotsioloogia kaasprofessor

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Õhtune kultuuriprogramm algab kell 19.00 Lauluväljakul!
Ansambel Onud ja palju muud põnevat.