17.08

                                                                                                                 Kavas on muudatused võimalikud
Teisipäev, 17.08.2021

Avamine (Sammassaal)
Eesti regionaalpoliitika valukohad ja tulevik (Sammassaal)
Poliitikute debatt (Sammassaal)
Korras eelarve kohaliku omavalitsuse kohustuste täitmise tagaja (Telk 1)
Kohalik omavalitsus ja õigus (Telk 2)
Haridus- ja noortevaldkond (Telk 3)
KOV e-teenused ja küberturve (Telk 4)
Ruumilise planeerimise suunad ja võimalused (Telk 5)
Keskkond (Telk 6)
Välissuhted/kommunikatsioon (Telk 7)

Sammassaal

11.00-11.05   Avamine 
Tiit Terik, Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse esimees

11.05-11.45   Avasõnavõtud
11.05-11.20   Kersti Kaljulaid, Vabariigi president

11.20-11.30   Jüri Ratas, Riigikogu esimees

11.30-11.40   Jaak Aab, riigihalduse minister

Üles

Sammassaal

12.00-17.00 Eesti regionaalpoliitika valukohad ja tulevik
Kõnejuhid:  
Tiit Terik, Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse esimees, Tallinna Linnavolikogu esimees; Jan Trei, Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektor

12.00-12.05   Sissejuhatus
Tiit Terik; Jan Trei

12.05-12.30   Eesti regionaalpoliitika valukohad ja tulevik?
Jaak Aab, riigihalduse minister

12.30-14.00   Paneelarutelu: Harjumaa kuldse ringi piiriülene koostöö
Paneelarutelu juhid: Tiit Terik; Jan Trei

Osalevad:
Mihhail Kõlvart, Tallinna linnapea;
Illar Lemetti, Viimsi vallavanem;
Madis Sarik, Rae vallavanem;
Andrus Umboja, Jõelähtme vallavanem;
Erik Sandla, Harku vallavanem;
Andres Laisk, Saue vallavanem;
Aimur Liiva, Kiili vallavanem;
Vladimir Arhipov, Maardu linnapea;
Tanel Ots, Saku abivallavanem

14.00-15.00   LÕUNA

15.00-15.30   Strateegia „Eesti 2035“ – kuidas näevad välja riik ja kohalikud omavalitsused aastal 2035? 
Eili Lepik, Riigikantselei strateegiadirektori asetäitja

15.30-16.10   Euroopa Liidu 2021–2027 finantsraamistik ja välisvahendite panus regionaalpoliitikasse
Kadri Tali, Rahandusministeeriumi välisvahendite talituse juhataja
Priidu Ristkok, Rahandusministeeriumi regionaalarengu osakonna juhataja

16.10-16.30 Ülevaade regionaalse arengu tegevuskava koostamisest – kuidas me näeme tasakaalustatud regionaalvaldkonna tulevikku?
Priidu Ristkok, Rahandusministeeriumi regionaalarengu osakonna juhataja

16.30-16.45   Kas me sellist Rõuge valda tahtsimegi?
Rein Loik, Rõuge vallavanem

Üles

Sammassaal

17.05-18.00 Poliitikute debatt
Debatti juhib ajakirjanik Urmas Vaino

Debatis osalevad:
Andrus Seeme – Eesti Reformierakond
Andrei Korobeinik – Eesti Keskerakond
Heiki Hepner – Erakond Isamaa
Lauri Läänemets – Sotsiaaldemokraatlik Erakond
Anti Poolamets – Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Üles

TELK 1

12.00-17.00   Korras eelarve kohaliku omavalitsuse kohustuste täitmise tagaja
Kõnejuhid:
Angelika Kallakmaa-Kapsta, Tallinna Linnavolikogu Kantselei konsultant
Veikko Luhalaid, Eesti Linnade ja Valdade Liidu tegevdirektor

12.00-12.10   Sissejuhatus
Angelika Kallakmaa-Kapsta

12.10-12.35   Ülevaade Eesti majandusest 
Mihkel Nestor, SEB analüütik

12.35-13.15   Struktuuritoetused 2021-2027 korraldamisest – hetkeülevaade, tulemuspõhine rahastamine, riskid ja järelevalve
Urmo Merila, Riigi Tugiteenuste Keskuse toetuste arendamise osakonna juhataja              

13.15-13.45   Kohalike  maksude  perspektiiv avatud ja väikese majandusega riigis. Millist maksupoliitikat vajavad omavalitsused?
Kadi Timpmann, Tartu Ülikooli majandusteaduskonna  riigimajanduse ja majanduspoliitika õppetooli nooremlektor

13.45-14.15 Kohaliku omavalitsuse finantstervis COVID-19 väljumise järgselt 
Andrus Jõgi, Rahandusministeeriumi KOV finantsjuhtimise osakonna nõunik

14.20-15.00 LÕUNA

15.10-15.40 Omavalitsuse iseseisvus – kas ka finantsplaneerimises?
Andres Laisk, Saue vallavanem

15.40-16.10 KOV teenustasemed (ülevaade analüüsist)
Karl Annus, Rahandusministeeriumi KOV finantsjuhtimise osakonna projektijuht

16.10-16.50 Kohalik kasu ettevõtlusest omavalitsusele – kas võidab ka kogukond?
Tiit Oidjärv, Rahandusministeeriumi planeeringute osakonna juhataja asetäitja
Kristo Kaasik, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi energeetikaosakonna taastuvenergeetika projektijuht

16.50-17.00   Päeva kokkuvõte
Veikko Luhalaid, Eesti Linnade ja Valdade Liidu tegevdirektor

Üles

TELK 2

12.00-16.55   KOHALIK OMAVALITSUS JA ÕIGUS

Kõnejuhid:
Toomas Sepp, Tallinna ombudsman;
Sulev Valner, Rahandusministeeriumi regionaalhalduspoliitika osakonna nõunik

12.00-12.05 Sissejuhatus
Toomas Sepp

12.05-12.15 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse revisjoni ja muutmise hetkeseis
Sulev Valner, Rahandusministeeriumi regionaalhalduspoliitika osakonna nõunik

12.15-13.15 Ülevaade peamistest kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses kavandatavatest muudatustest
Olivia Taluste, Rahandusministeeriumi regionaalhalduspoliitika osakonna õigusnõunik

13.15-13.40 Ekspertarvamuse tutvustus erinevate kohaliku omavalitsuse juhtimismudelite rakendamise võimalustest
Kersten Kattai, Tallinna Ülikooli avaliku halduse lektor

13.40-14.20 Arutelu kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise teemadel

14.20-15.00 LÕUNA

15.00-15.20 Kas omavalitsusüksused vajaksid ja tahaksid rohkem vabadust (või piisab lisarahast)?
Tim Kolk, Riigikohtu nõunik põhiseaduslikkuse järelevalve asjades

15.20-15.45 Austav ja tõhus Justiitsministeeriumi haldusjärelevalve valla ja linna üle
Helen Kranich, Justiitsministeeriumi avaliku õiguse talituse nõunik

15.45-16.10 Riigikontrolli ülevaate „Omavalitsuse teenuste korraldus endistes keskustes ja nende lähiümbruses pärast haldusreformi“ tutvustus
Illar Tõnisson, Riigikontrolli vanemaudiitor

16.10-16.35 Õiguskantsleri järelevalve omavalitsuste üle: näiteid aastatest 2020-2021
Vallo Olle, Õiguskantsleri Kantselei vanemnõunik

16.35-16.55   Omavalitsused kohtupraktikas
Villy Lopman, vandeadvokaat, Advokaadibüroo RASK partner 

Üles

TELK 3

12.00-17.00   HARIDUS- JA NOORTEVALDKOND. Haridusruumi jätkusuutlikkuse õnnevalem
Kõnejuht: Andres Pajula, Tallinna Haridusameti juhataja

12.00-12.10 Sissejuhatus, tervitused

12.10-12.40 Mida erilisest ajast hariduses kaasa võtta ja mida toob uus õppeaasta?
Liina Kersna, haridus- ja teadusminister

12.40-13.10   Teadlik õpetaja = teadlik õppija
Tiina Tiit, Pelgulinna Gümnaasiumi õppejuht
Kadrian Allika, Pelgulinna Gümnaasiumi HEV koordinaator

13.10-13.40 Kaasava hariduse rakendamise uued väljakutsed 
Marju Randlepp, Rae Vallavalitsuse hariduse peaspetsialist
Kairi Vasemägi, Tartumaa Omavalitsuste Liidu haridusnõunik

13.40-14.10 Õpetaja töö- ja palgakorraldusest, KOVide pilootprojekti kogemustest
Mare Tamm, Elva Vallavalitsuse haridusosakonna juhataja, projektis osalenud KOVi esindaja
Irja Rae, Fontese tasutiimi juht, projektipartner

14.10-14.50   LÕUNA                       

14.50-15.40 Paneelarutelu: Haridusvõrgu korrastamine – KOVi arengu vedur või pidur?Paneelijuht: Andres Pajula, Tallinna Haridusameti juhataja

Osalevad:
Pipi-Liis Siemann, Türi vallavanem
Mari-Epp Täht, Haapsalu Linnavalitsuse haridusnõunik
Iti-Jantra Metsamaa, Lüganuse Vallavalitsuse haridusspetsialist
Urmas Treiel, Saaremaa Vallavalitsuse haridus- ja noorsootööosakonna juhataja

15.40-16.00   Iga omavalitsus on nii tark kui targad on tema inimesed
Kertu Eensaar, Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni Andras projekti projektijuht
Monica Marfeldt, Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni Andras projekti koordinaator

16.00-16.30 Haridusametniku töö võimestamine läbi õpikogemuse
Ülle Tillmann, Võru Vallavalitsuse haridusspetsialist
Annika Viibus, Pärnu Linnavalitsuse huvihariduse ja noorsootöö peaspetsialist

16.30-16.50   Haridusjuhtide praktikaprogrammist
Pirkko Valge, Heateo SA juhatuse liige, tegevjuht

16.50-17.00   Kokkuvõte seminarist

Üles

TELK 4
12.00-17.05 KOV E-TEENUSED JA KÜBERTURVE
Kõnejuht: Kaupo Kase, Viljandi Vallavolikogu esimees, Eesti Linnade ja Valdade Liidu (ELVL) IKT projektijuht

12.00-12.15 ELVL KOV IKT koordineerimine. Viimased arengud, ülevaade liidu poolt läbi viidud rahulolu küsitlustest
Kaupo Kase, ELVL IKT projektijuht

12.15-12.25 ELVL IKT koordineerimise haldus- ja teenusmudeli analüüs; KOV IKT strateegia; VOLIS, Anna Teada, KOV kodulehtede uuendused; tuleviku KOV e-teenuste keskkond
Kaimo Käärmann-Liive, Henri Pook, Nevel Paju, Kaupo Kase, Katrin Rajamäe – ELVL

12:25-12:45 Targa omavalitsuse töövahendid juhtimiseks, kaasamiseks ja otsustamiseks
Aivo Vard, AlphaGIS juhataja

12:45-13:00 Planeeringute andmekogu arendusest
Kermo Mägi, Rahandusministeeriumi planeeringute osakonna planeeringute andmebaasi tooteomanik

13.00-13.30 E-teenused ja moodsad praktikad Tallinnas. Olevik ja tulevik
Martin Männil, Tallinna Strateegiakeskus, linna digidirektor

13.30-13.50   Digiühiskonna arengukava 2030 ja KOV-ide roll selles. EL 2021+ IKT valdkonna struktuurimeetmed ja KOV-ide võimalused
Kaire Kasearu, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi digiarengu osakonna IT rahastamise valdkonna juht

13.50-14.45   LÕUNA

14:45-14:55 Avalike teenuste ja protsesside kaardistus ning IKT võimaluste tõhusam kasutus. Rae valla plaanid 2021-2022.
Maie Liblik, Rae valla arendusjuht

14:55-15:40 Sündmusteenused ja nende tulevik. Omavalituste roll
Arutelu juhib Jaanus Valdmaa, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi sündmusteenuste projektijuht
Triin Oper, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi digiriigi arengu osakonna projektijuht

15.40-16.05  Mis probleeme peaks tarkvara KOV-de igapäevatöös lahendama?
Vello Solna,  KOVGIS EVALD arenduste eestvedaja

16.05-16.25  Küberturvalisus, see on imelihtne!
Martti Kebbinau, Telia Eesti küberturbe teenuste juht
Kristjan Aljas, Telia Eesti küberturbe lahenduste arhitekt

16.25-16.45   KOV-ides toimunud küberintsidendid, mida neist õppida?
RIA küberintsidentide käsitlemise osakond CERT-EE

16.45-17.05   Infosüsteem kui tervik KOV personali, finantsarvestuse ja eelarve lahenduseks
Tiiu Lumberg, Tresoor Tarkvara, infosüsteemide projekteerija, analüütik

Üles

TELK 5

11.50-17.00   RUUMILISE PLANEERIMISE SUUNAD JA VÕIMALUSED
Kõnejuhid:
Eha Võrk, Tallinna abilinnapea;
Heiki Hansen, Elva vallavanem;
Kalle Toomet, Eesti Linnade ja Valdade Liidu nõunik

11.50-12.00 Sissejuhatus
Eha Võrk, Tallinna abilinnapea

Tervitussõnavõtt 
Jaak Aab, riigihalduse minister

12.05-12.25   Kohaliku omavalitsuse üldplaneering „Kas planeerida või mitte“
Tuuli Veersalu, Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna planeeringute             nõunik
Andres Levald, Rahandusministeeriumi planeeringute osakonna nõunik

12.25-12.50 Üldplaneeringud kaasaegsel tehnilised lahendused – Tartu linna üldplaneeringu digiraamat
Reno Laidre, Tartu abilinnapea

12.50-13.10 Ruumiline planeerimine ja ruumi kohandamise strateegia kahaneva elanikkonna tingimustes
Kristi Grišakov, TalTech, Targa linna tippkeskuse teadur

13.10-13.30 Elamumajanduse ümberkorraldamine korterelamute tasandil
Dmitri Moskovtsev, Rahandusministeeriumi projektijuht

13.30-14.00 LÕUNA    

14.00-14.30 Ehitusregistri uuendused ja 3D kaksik – miks, kellele ja kuidas?
Taavi Jakobson, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ehitusregistritalituse   juhataja

14.30-15.00 Eelistused elukeskkonna arengu kujundamiseks läbi ehituse pika vaate ning fookuspunktid uue üleriigilise planeeringu koostamisel
Jüri Rass, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ehituse asekantsler
Tiit Oidjärv, Rahandusministeeriumi planeeringute osakonnajuhataja asetäitja

15.00-15.30 Innovaatilised lahendused hoonete renoveerimisel
Targo Kalamees, TalTechi Ehituse ja arhitektuuri instituudi professor

15.30-16.00 Targa ja säästva linnakeskkonna terviklahendus.  „Targalt Tartu moodi“
Raimond Tamm, Tartu abilinnapea

16.00-16.30  Nutikas ja energiatõhus avalik ruum – LUCIA Tallinna pilootala- Kanuti aia
valgustuslahendus
Eva Tallo, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti juhtivspetsialist

16.30-17.00 Ruumi planeerimine ja kohaloome avalikus ruumis
Elo Kiivet, Linnalabori arhitekt ja urbanist

Üles

TELK 6

11.30-17.00 KESKKOND

Moderaatorid:
Andres Jaadla, Rakvere abilinnapea;
Reigo Lehtla, ELVL keskkonnanõunik

11.30-11.45 Keskkonnatelgi avasõnad
Tõnis Mölder, keskkonnaminister

11.45-13.00   MAAVARAD JA KAEVANDAMINE

11.45-12.05   Kaevandamine ja kohalikud omavalitsused
Ain Valdmann, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti juhataja

12.05-12.30   Uuringu- ja kaevandamislubade menetlemine Keskkonnaametis
Martin Nurme, Keskkonnaameti maapõuebüroo juhataja

12.30-12.40   Kaevandamise teemaline arutelu – küsimused ja vastused

12.40-15.00   ENERGIATÕHUSUS, KLIIMA- JA ENERGIAKAVAD

12.40-13.10   Tartu energia- ja kliimakava
Raimond Tamm, Tartu abilinnapea

13.10-13.40   Kliimaneutraalne Rakvere 2035
Andres Jaadla, Rakvere abilinnapea

13.40-14.10   KOV + energiaühistu = kogukonnaenergeetika
Märt Helmja, Tulundusühistu Energiaühistu tegevjuht

14.10-14.30   Nutikate lahendustega Eesti linnad keskkonnasäästlikuks. Kuidas linnad ja vallad  saavad kaasa lüüa?
Külle Tärnov, FinEst targa linna tippkeskuse innovatsioonijuht

14.30-14.50   Energia- ja kliimateemaline arutelu – küsimused ja vastused

14.50-16.20   ROHEPÖÖRE JA EUROOPA LIIDU KESKKONNA- JA KLIIMAVALDKONNA STRUKTUURITOETUSED

14.50-15.20   Uue perioodi struktuurivahendid keskkonna- ja kliimavaldkonnas
Kristi Klaas, Keskkonnaministeeriumi asekantsler

15.20-15.30   Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetused KOVidele
Helen Sulg, Keskkonnainvesteeringute Keskuse partnerlussuhete juht

15.30-16.00   Kuidas linnad ja vallad roheliselt hüppama saada? 38 soovitust rohepöördeks
Maiu Lauring, Vabakonna ekspert, Rohetiigri analüütik

16.00-17.00   JÄÄTMETE LIIGITI KOGUMINE

16.00-16.30   Jäätmete liigiti kogumise riiklik eesmärk Eesti omavalitsustes
Tõnu Tuppits, Jäätmehalduskeskus

16.30-16.45   Kuidas saavutada riiklikud eesmärgid, käitluskoha vaade
Keit Nestor, Paikre Prügila operatsioonide juht

16.45-17.00   Ringmajanduse-teemaline arutelu – küsimused ja vastused

Üles

TELK 7

12.00-16.40   VÄLISSUHTED/KOMMUNIKATSIOON

12.00-13.10   KOHALIKUD OMAVALITSUSED JA SÕBRAD

Kõnejuht: Anu Juurma-Saks, Pärnu Linnavalitsuse avalike suhete teenistuse juhataja

12.00-12.10 Tervitussõnad
Mihkel Juhkami, Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse aseesimees, Rakvere Linnavolikogu esimees

12.10-12.30 Saku Jaapanis
Tanel Ots, Saku abivallavanem

12.30-12.50   Sõbrad üks kord, sõbrad alati
Anu Juurma-Saks, Pärnu Linnavalitsuse avalike suhete teenistuse juhataja

12.50-13.10   Kohalike omavalitsuste ja Välisministeeriumi koostöövõimalused
Margus Rava, Välisministeeriumi välismajanduse osakonna äridiplomaatia büroo direktor

13.10-13.30 KOVid Euroopas – Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programm
Renate Gross, Kodanikuühiskonna Sihtkapitali kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi koordinaator

13.30-13.50   KOHVIPAUS

13.50-16.40   KOMMUNIKATSIOONI TÄHTSUS EILE, TÄNA JA HOMME
Kõnejuht: Kadri Kauksi, Lääne-Harju valla kommunikatsioonijuht

13.55-14.15 Omavalitsuste roll riski- ja kriisikommunikatsioonis – Päästeameti vaade
Maris Moorits, Lääne päästekeskuse kommunikatsioonijuht

14.15-15.00   LÕUNA

15.00-15.30 Äpp valla kommunikatsioonikanalina
Merilyn Säde, Elva valla kommunikatsioonijuht
Liina Siniveer, Hiiumaa valla avalike suhete osakonna juhataja

15.30-15.40   KOHVIPAUS

15.40-16.40 Paneelarutelu: Linna- ja vallaleht – kogukondliku identiteedi hoidja või iganenud  meedium?
Moderaator: Nele Kullerkupp, Postimehe ajakirjanik
Arutelus osalejad:
Aivar Hundimägi, Äripäeva kohalike uudiste projektijuht
Agu Veetamm, Keila lehe peatoimetaja
Ragne Kõuts-Klemm, Tartu Ülikooli ajakirjandussotsioloogia kaasprofessor
Merilyn Säde, Elva valla kommunikatsioonijuht

Üles

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Õhtune kultuuriprogramm algab kell 19.00 Lauluväljakul!
Ansambel Onud ja palju muud põnevat.

Üles