18.08

                                                                                                                 Kavas on muudatused võimalikud

Kolmapäev, 18.08.2021

Suur telk

10.00-15.00   SISETURVALISUS. Hoiame ja loome koos turvalise Eesti!
Kõnejuhid:
Maido Nõlvak, Rakvere vallavanem;
Jan Trei, Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektor

10.00-10.05   Sissejuhatus
Maido Nõlvak; Jan Trei

10.05-10.30   Siseturvalisuse tagamine – meie kõigi ühine ülesanne?
Kristian Jaani, siseminister

10.30-11.00   Eesti siseturvalisuse arengukava 2020-2030 – millist rolli nähakse kohalikel omavalitsustel siseturvalisusesse panustamisel? 
Lauri Lugna, Siseministeeriumi kantsler

11.00-11.30   COVID-19 kriisi õppetunnid ja koostöö kohalike omavalitsustega
Üllar Lanno, Terviseameti peadirektor

11.30-12.00   Lähisuhtevägivalla kuriteod ja ennetus – mida kohalikud omavalitsused saaksid teha lähisuhtevägivalla ennetamiseks?
Karin Talviste, Riigiprokuratuur, riigiprokurör

12.00-13.00 LÕUNA

13.00-13.30 Kuidas kriisi ära tunda ja selleks valmis olla?
Tuuli Räim, Päästeameti hädaolukorraks valmisoleku osakonna juhataja

13.30-14.00 Ideed ja tegevused elanikkonnakaitse korraldamisest kohaliku omavalitsuse ja kogukonna tasandil
Maido Nõlvak, Rakvere vallavanem

14.00-14.30 Turvalise ruumiloome tööriistad
Anu Leps, Justiitsministeeriumi nõunik

14.30-15.00 Radikaliseerumine turvatunde riive kontekstis
Pärtel Preinvalts, Politsei- ja Piirivalveameti vanemkorrakaitseametnik

TELK 1

10.00-15.00   SOTSIAALIA. Kohalik omavalitsus – kas tänapäeva kuldkalake

10.00-12.15 Sotsiaalia I osa
Kõnejuht:  Eike Käsi, Keila abilinnapea

10.00-10.05   Sissejuhatus
Eike Käsi

10.05-10.30 Riik ja KOV käsikäes inimeste jaoks
Signe Riisalo, sotsiaalkaitseminister

10.30-11.10 Kohalike sotsiaalteenuste ja -toetuste kättesaadavus
Kersti Kriisk, PhD, Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö lektor

11.10-11.40 Sotsiaalteenuste pakkumine Riigikohtu otsuse valguses
Kristi Ploom, Õiguskantsleri Kantselei sotsiaalsete õiguste osakonna vanemnõunik

11.40-12.10 Ülevaade pikaajalisest hooldusest ja sellega seotud plaanidest
Ketri Kupper, Sotsiaalministeeriumi hoolekande osakonna pikaajalise hoolduse arendamise poliitika juht
Tarmo Kurves, Sotsiaalministeeriumi hoolekandeteenuste ja -toetuste poliitika juht

12.10-12.30   Kohaliku omavalitsuse ja töötukassa koostöö sotsiaalsete probleemidega töötute toimetuleku ja töövalmiduse toetamiseks
Pille Liimal, Eesti Töötukassa juhatuse liige

12.30-12.35    Kokkuvõte
Eike Käsi, kõnejuht

12.35-13.05   LÕUNA

13.05-15.00 Sotsiaalia II osa
Kõnejuht: Kairit Lindmäe, Saaremaa Vallavolikogu liige; Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni (ESTA) juhatuse liige

13.05-13.10 Sissejuhatus
Kairit Lindmäe

13.10-13.35 Erivajadustega laps – perede kogemused ja ootused
Anneli Habicht, Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevjuht

13.35-14.00 Erivajadusega laste tugiteenuste reform
Liina Lokko, Sotsiaalministeeriumi erivajadusega laste poliitika juht

14.00-14.30   Minu laps asendushooldusel. Asendushooldusel lapse vajaduspõhine leping ja rahastamine
Kersti Kask, Sotsiaalkindlustusameti kvaliteedi osakonna järelevalve talituse juhataja
Aasa Harjak, Sotsiaalkindlustusameti kvaliteedi osakonna järelevalve talituse järelevalve peaspetsialist

14.30-14.55   Sotsiaalvaldkonna Euroopa rahad 2021+
Ivar Sikk, Sotsiaalministeeriumi hoolekande osakonna juhataja  

14.55-15.00   Päeva kokkuvõte
Kairit Lindmäe, kõnejuht

TELK 2

10.00-15.00   VARIA

Kõnejuht:
10.00-10.05   Sissejuhatus

10.05-10.25  Kohaliku omavalitsuse ja  Eesti Punase Risti võimalikud koostööpunktid
Arvi Perv, Punase Risti peasekretär

10.25-10.45   Kohaliku omavalitsuse roll oma inimeste eluea pikendamisel ja tervise parandamisel
Tiia Pertel, Tervise Arengu Instituudi Tervise ja heaolu edendamise keskuse juht 

10.50-11.10 „Tervislike omavalitsuste ühine seiklusorienteerumine“
Ainar Sepnik, Eesti Tervislike Omavalitsuste Võrgustiku koordinaator, Viru-Nigula valla spordijuht             

11.10-11.30 ………………….
Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus

11.30-12.10 ………………….
Eha Reitelman, Eesti Naiste Ümarlaud, peasekretär

12.10-12.30 Maal elamise päev aitab kaasa avalike teenuste, elukeskkonna ja elanike rahulolu kujunemisele omavalitsuses
Ivika Nõgel, Eesti Külaliikumine Kodukant

TELK 3

10.10- 13:45         IKT teemad
Kõnejuht: Kaupo Kase, Viljandi Vallavolikogu esimees, Eesti Linnade ja Valdade Liidu             (ELVL) IKT projektijuht

10:10-10:30 Riigipilv ja omavalitsused
Priit Kollo/ Ilja Livenson

10.30-11.00 Hariduse digitaristu uuendamine: kliendikeskselt uude aastakümnesse
Jüri Saar, Haridus- ja Noorteameti (HARNO) programmijuht

11.00-11.20 Lairiba arendamise tulevik
Raigo Iling, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi sideosakonna nõunik

11.20-11.40   KOV-ide IKT hetkeseisukord ja võimalikud parenduspunktid
Priit Muuga, TietoEVRY, äriarendusjuht

11:40-12:00 …
Janek Gridin, arendusjuht, CybExer Technologies OÜ / ByteLife Solutions OÜ

12:00-13:00 Lõuna

13.00-13.20  Omavalitsuse finantshalduse digitaliseerimine: miks see on vajalik ja kuidas sellega algust teha?
Ain Sakk; Kaidi Neeme, Fujitsu Estonia AS

13:20-13:40   ……………….
Riin Liht, Telia            

13:40-13:45   Kokkuvõte ja lõppsõnad
Kaupo Kase, ELVL IKT projektijuht

TELK 4

10.00-15.00   VARIA

Kõnejuht:

10.00-10.05 Sissejuhatus

10.05-11.00 Piiriülese koostöö uued võimalused
Paneeli juht: Riina Nurmsaar, Rahandusministeeriumi Euroopa territoriaalse koostöö talituse nõunik

Paneelis osalejad:
Ülari Alamets, Interreg V-A Kesk-Läänemere programmi 2014-2020 projektijuht (ettevõtluse arendamine);
Helena Järviste, Interreg V-A Eesti-Läti programmi 2014-2020 ühise sekretariaadi direktor;
Liane Rosenblatt/Unda Ozolina, Eesti -Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020, programmi ja kommunikatsiooni konsultant/ühise tehnilise sekretariaadi direktor 

11.05-11.40   Ligipääsetavuse rakkerühma lõpparuanne
Keit Parts, Riigikantselei, Ligipääsetavuse rakkerühma juht

11.40-12.00   „Liikluspiirangute info avalikustamine: probleemid ja võimalused“
Hannu Ploompuu, Transpordiameti maanteeliikluse juhtimise üksuse teeinfo analüütik

12.00-12.20 Regio kaardid ja ruumiandmed kohalikele omavalitsustele
Tõnis Laugesaar, Regio OÜ müügijuht

12.20-12.40 xLaw – õigusteabe töövahend igale KOV ametnikule
Evert Nõlv, ExtendLaw tegevjuht

12.40-13.00 ……
Future Dialog OÜ

TELK 5

10.00-15.00 ARENDUSTEGEVUS LINNADES JA VALDADES TULEVIKU KAVANDAMISEL

Päevajuhid:
Mihkel Juhkami, Rakvere Linnavolikogu esimees, Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse aseesimees;
Ott Kasuri, Eesti Linnade ja Valdade Liidu arendusjuht

Päeva avab: Andres Sutt, ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister  

10.00-10.55 Linnade ja valdade roll ettevõtlusekeskkonna arendamisel, arendusvaldkonnad 2021-2027  
Paneelijuht: Kertu Vuks, Elva abivallavanem

Paneelis osalevad:
Sille Kraam, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu asekantsler
Maiu Antsmaa, Trimtex Baltic juhataja
Uku Varblane, Arenguseire Keskuse ekspert
Rivo Noorkõiv, OÜ Geomedia juhatuse esimees
Olavi Petron, Maaeluministeeriumi maaelupoliitika ja analüüsi osakonna juhataja

11.00-11.55   Ootused linnadele ja valdadele ettevõtjate vaatest
Paneelijuht: Toomas Kuuda, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Pärnu esinduse juhataja

Paneelis osalevad:
Raul Aron, Tööandjate Keskliidu analüütik-nõunik
Silja Lipp, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu osakonna ettevõtlusvaldkonna juht
Sven Mats, AS Matek tegevdirektor; Eesti Kaubandus-Tööstuskoja juhatuse liige
Mikk Tuisk, Saaremaa vallavanem (tbc)
Mihkel Tammo, EAS-i ettevõtluse ja innovatsiooni keskuse direktor

12.00-12.50 Kuidas luua rohkem kõrgepalgalisi töökohti oma regioonis?
Paneelijuht: Sulev Alajõe, Saaremaa Arenduskeskus, Lääne- Eesti investorkonsultant

Paneelis osalevad:
Urmas Varblane, Tartu Ülikool 
Pipi-Liis Siemann, Türi vallavanem 
Otto Richard Pukk, Incap Electronics
Kaire Luht, Rahandusministeeriumi regionaalpoliitika talituse juhataja

13.00-13.55 Haridus kui regiooni arengumootor
Paneelijuht: Raido Lember, EAS Välisinvesteeringute keskuse äriarendusjuht

Paneelis osalevad:
Kerda Eiert, Ida-Viru Haridusklastri koordinaator
Katri Raik, Narva linnapea 
Martin Villig, Jõhvi Tehnoloogiakool (tbc R)
Arno Kütt, Cleveroni Akadeemia (tbc R)
Robert Lippin, Haridus- ja Teadusministeeriumi kesk- ja täiskasvanuhariduse asekantsler

14.00-15.00 Rahvusvahelise koostöö kasu kohalikele omavalitsustele
Paneelijuht: Ott Kasuri, Eesti Linnade ja Valdade Liidu arendusjuht

Paneelis osalevad:
Mati Raamat, Tartu linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonnajuhataja asetäitja
Kristiina Tammets, Tartumaa Arendusseltsi tegevjuht
Lenna Hingla, Valga valla planeeringute juhtivspetsialist
Jiri Tintera, Valga vallaarhitekt
Sven Kriggulson, Hiiumaa Vallavalitsuse väikesadamate projektijuht

15.00-15.30 Heaolumajanduse arendamine kohalikul tasandil
Katri-Liis Lepik, PhD, Tallinna Ülikooli dotsent      

TELK 6

10.00-15.00 KULTUUR JA SPORT
Kõnejuht: Kaja Liivak, Eesti Rahvakultuuri Keskuse kommunikatsiooni- ja                  personalijuht

10.00-13.40   KULTUUR

10.00-10.05   Sissejuhatus

10.05-10.20   Olulised eesseisvad arengud kultuuris ja spordis
Anneli Ott, kultuuriminister

10.20-10.40   Kohalikud omavalitsused – laulu- ja tantsupeoliikumise hoidjad
Jorma Sarv, Mõttekoja Creativity Lab OÜ juhatuse liige ja TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia kultuurikorralduse õppekava programmijuht

10.40-11.00   Regionaalne kultuurikorraldus peale haldusreformi ja toetusmeetmetest rahvakultuuri toetuseks kodanikuühiskonnas kui kohalikus omavalitsuses
Kalle Vister, Eesti Rahvakultuuri Keskuse direktor
Margit Salmar, Eesti Rahvakultuuri Keskuse toetusmeetmete osakonna juhataja

11.00-11.20   Laulu- ja tantsupeo liikumine maakondades
Margus Toomla, Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA juhataja

11.20-11.40   Tartumaa kultuuristrateegiast Loov Tartumaani
Sven Tobreluts, Tartumaa Omavalitsuste Liidu tegevjuht
Astrid Hallik, Tartumaa Omavalitsuste Liidu kultuurinõunik

11.40-12.00   Omavalitsus ja kultuuripärand
Siim Raie, Muinsuskaitseameti peadirektor

12.00-12.45   LÕUNA

12.45-13.05   Jagamine on raamatukogu tulevik
Jane Makke, Eesti Rahvusraamatukogu raamatukoguteenuste arenduskeskuse juhataja
Ülle Talihärm, Kultuuriministeeriumi raamatukogunõunik

13.05-13.20   #Kultuurijuurestik
Ülle Välimäe, MTÜ Eesti Rahvamajade Ühing juhatuse esinaine
Sandra Nikitin, MTÜ Eesti Rahvamajade Ühing liige

13.20-13.40   Kohalikud omavalitsused kogukonna liitjana. Riiklikud algatused, mis toetavad kohalikke omavalitsusi lõimumise ja kohanemise valdkonnas
Anna Mäkinen, Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse osakonna peaspetsialist
Kätlin Kõverik, Integratsiooni Sihtasutuse nõustamisteenuse valdkonnajuht

13.40-15.00   SPORT

13.40-14.00   Liikumine – midagi enamat kui sport
Tarvi Pürn, Kultuuriministeeriumi spordi asekantsler

14.00-14.20   Terve inimene, terve riik
Urmas Sõõrumaa, Eesti Olümpiakomitee president

14.20-14.40   Rakvere linn- 2020. aasta sportlikum omavalitsus- kuhu edasi?
Ave Sats, Rakvere Spordikeskuse direktor

14.40-15.00   Elva valla kogemuse tutvustus: Sport on meie kirg!
Marika Saar, Elva abivallavanem
Madis Šumanov, SA Elva Kultuur ja Sport spordijuht

TELK 7

9.55-15.00   MAA, LIIKUVUS JA TEED
Kõnejuhid:
Andres Harjo, Tallinna Transpordiameti  juhataja;
Enn Raadik, Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse teedespetsialist;
Kalle Toomet, Eesti Linnade ja Valdade Liidu nõunik

9.55-10.00   Sissejuhatus
Andres  Harjo 

10.00-10.05   Tervitussõnavõtt
Taavi Aas, majandus- ja taristuminister

10.05-10.30   Transpordi areng 2021+
Johann Peetre, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi transpordi arengu ja investeeringute osakonna ekspert

10.30-11.00   Keskkonnasõbralik ja ligipääsetav maakondlik bussitransport“.
Kirke Williamson, Transpordiameti ühistranspordiosakonna juhataja

11.00-11.30   Kas kohalik tee või riigitee?
Kuno Männik, Transpordiameti omandiekspert

11.30-12.00   Kohalike teede investeeringuvajadus läbi teede analüüsi.
Tiit Kaal, ERC Konsultatsiooni OÜ projektijuht
Jaan Ingermaa, Transpordiameti taristu varahalduse ekspert

12.00-12.30   LÕUNA

12.30-13.00   Elekrooniline veoseleht – efektiivsem ja kiirem info liikumine
Taavi Tõns, Transpordiameti teehoiu korraldamise osakonna juhtivspetsialist

13.00-13.30   Ehitusmaavarade varustuskindlusest taristute ja ehitustööde materjalivajaduse kindlustamiseks
Ene Jürjens, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi maavarade osakonna juhataja

13.30-14.00 Maareformi lõpetamine ja masskanded
Triinu Rennu, Maa-ameti peadirektori asetäitja

14.00-14.30 Kuidas asukohainfo ja ruumiandmed aitavad paremini otsustele jõuda
Maili Hirlak, Maa-ameti geoinformaatika osakonna juhataja

14.30-15.00   Kuidas viiakse läbi järgmine maa korraline hindamine?
Veronika Ilsjan, Maa-ameti nõunik