Tallinna kava

XVI LINNADE ja VALDADE PÄEVAD 2020
TALLINNA INFOSTENDI „Digi-Tallinn“
ESITLUSTE AJAKAVA (18. ja 19. märts)

18. märts 2020

11:00–11:45 Tallinna Linnaplaneerimise Amet
Tallinna geoportaal ja linnamudel
Triinu Ojala , Tallinna Linnaplaneerimise Ameti Geoinformaatika ja kartograafia osakonna juhataja
Andres Maremäe, 3D spetsialist

12:00–12:45 Tallinna Linnakantselei Õigusteenistus
TEELE – Tallinna uus õigusaktide register
Priit Lello, Linna õigusdirektor
Evelyn Tohvri, Linna õigusteenistuse osakonna juhataja ja
Mari Roots, Tallinna Linnakantselei IT-teenistus

13:00–13:45 Tallinna Linnakantselei IT-teenistus ja Tallinna Ettevõtlusamet
Tallinna digitaalne juhtimislaud
Toomas Türk, Ettevõtlusameti innovatsiooni juhtivspetsialist
Pille Tammeveski, Tallinna Linnakantselei IT-teenistuse infosüsteemide analüütik

14:00–14:45 Tallinna Transpordiamet
Tehisintellekt Tallinna transpordikorralduses
Automaatsete kaamerate loendussüsteemi kasutuselevõtt läbi tehisintellekti
Andres Harjo, Tallinna Transpordiameti juhataja
Jaagup Ainsalu, Tallinna Transpordiameti projektijuht

  • NB ! Hotell Viru peaukse ees võimalus tutvuda Tallinna isesõitva bussiga

15:00–15:45 Tallinna Sotsiaal-ja Tervishoiuamet *
Digilahendused ja innovatsioon Tallinna hoolekandes

  • Digilahenduse projekt „Ligipääsetavuse infosüsteem“. Kogu Tallinna linna ligipääsetavusega seotud informatsioon ühes keskkonnas! UNTO – kõik toetused veebist!
  • Innovaatilised projektid „Koduteenuse kvaliteedihüpe“; ,„Abiks hoolduskoormusega inimesele” ,”Koolitusprogramm ja tugigrupid naiste vägivaldse käitumise ennetamiseks ja vägivalda kasutavate naiste toetamiseks”; „Hoolivad isad“
  • Hoolekande digiarenduste suunad – „Elektroonne klienditoimik“; paberivaba sotsiaalhoolekanne jne.

Raimo Saadi, Tallinna Sotsiaal-ja Tervishoiuameti osakonna juhataja
Maarja Seppel, Tallinna Sotsiaal-ja Tervishoiuameti peaspetsialist

*Tugikeskus Juks, Tallinna Vaimse Tervise Keskus ja Käo Tugikeskuste tutvustuslauad Tallinna infostendi osana koos oma tegevuse tutvustuse ja toodetega

Käo Tugikeskus – Silvia Loover ja Valentina Kaimova
Tallinna Vaimse Tervise Keskuse – Aime Jaanson ja Monika Rand
Tugikeskus Juks – Tiina-Liis Palvadre ja Eve Selisaar

19. märts 2020

10:00–10:45 Tallinna Linnakantselei Õigusteenistus
TEELE – Tallinna uus õigusaktide register
Priit Lello, Linna õigusdirektor
Evelyn Tohvri, Linna õigusteenistuse osakonna juhataja
Mari Roots, Tallinna Linnakantselei IT-teenistus

11:00–11:45 Tallinna Linnakantselei IT-teenistus ja Tallinna Ettevõtlusamet
Tallinna digitaalne juhtimislaud
Toomas Türk, Ettevõtlusameti innovatsiooni juhtivspetsialist
Pille Tammeveski, Tallinna Linnakantselei IT-teenistuse infosüsteemide analüütik

12:00–12:45 Tallinna Linnaplaneerimise Amet
Tallinna geoportaal ja linnamudel
Triinu Ojala, Tallinna Linnaplaneerimise Ameti Geoinformaatika ja kartograafia osakonna juhataja
Andres Maremäe, 3D spetsialist.

13:00–13:45 Tallinna Sotsiaal-ja Tervishoiuamet *
Digilahendused ja innovatsioon Tallinna hoolekandes

  • Digilahenduse projekt „Ligipääsetavuse infosüsteem“. Kogu Tallinna linna ligipääsetavusega seotud informatsioon ühes keskkonnas! UNTO – kõik toetused veebist!
  • Innovaatilised projektid „Koduteenuse kvaliteedihüpe“ ,„Abiks hoolduskoormusega inimesele” “Koolitusprogramm ja tugigrupid naiste vägivaldse käitumise ennetamiseks ja vägivalda kasutavate naiste toetamiseks”, „Hoolivad isad“
  • Hoolekande digiarenduste suunad- „Elektroonne klienditoimik“; paberivaba sotsiaalhoolekanne jne.

Õnne Liv Valberg, Tallinna Sotsiaal-ja Tervishoiuameti osakonna projektijuht
Aire Johanson, Tallinna Sotsiaal-ja Tervishoiuameti peaspetsialist

* Tugikeskus Juks, Tallinna Vaimse Tervise Keskus ja Käo Tugikeskuste tutvustuslauad Tallinna infostendi osana koos oma tegevuse tutvustuse ja toodetega
Käo Tugikeskus – Silvia Loover ja Valentina Kaimova
Tallinna Vaimse Tervise Keskuse – Aime Jaanson ja Monika Rand
Tugikeskus Juks – Tiina-Liis Palvadre ja Eve Selisaar

14:00-14.45 Tallinna Transpordiamet
Tehisintellekt Tallinna transpordikorralduses
Automaatsete kaamerate loendussüsteemi kasutuselevõtt läbi tehisintellekti
Andres Harjo, Tallinna Transpordiameti juhataja
Jaagup Ainsalu, Tallinna Transpordiameti projektijuht