12.04

                                                                                           
Kolmapäev, 12.04.2023
SOKOS Hotel Viru konverentsikeskus

Avamine (Grande 1+2)
“Raha, konflikt, probleemid, lahendused” (Grande 1+2)
Kuhu liigub Eesti regionaalpoliitika? Regionaalpoliitika väljakutsed. (Grande3)
Hoolivus ja hoolekanne (Bolero1)
Lõimumine ja kaasamine (Bolero1)
Kohaliku omavalitsuse muutuv roll ühiskondliku innovatsiooni soodustajana (Bolero1)
Digiühiskond (Bolero2)
Rohepööre (Duetto)
Nutika ja õnneliku avaliku ruumi planeerimise suunad ja võimalused (Duetto)
Rahvusvahelise koostöö kasu omavalitsustele (Andante)
Ikkagi inimesed! (Allegro)

Grande 1+2
11:00 AVAMINE
Linnade ja Valdade Päevade ametlik avamine algusega kell 11.00 

Üles

Grande 1+2
12.00-16.45 FINANTSALANE TÖÖTUBA “Raha, konflikt, probleemid, lahendused”.  

12.00-13.15 Paneel 1
“Raha on alati puudu”
Kõnejuht Angelika Kallakmaa-Kapsta, Tallinna Linnakantselei, linnasekretäri büroo konsultant
Teemad:
Kui suur investeering on omavalitsusele jõukohane?
Karel Tölp, Põhja-Sakala vallavanem
Haldusterritoriaalse reformi viljad – mured ja rõõmud
Priit Värv, Elva vallavanem
Kas kogukond võitis või kaotas ühinemise käigus?
Britt Vahter, Rõuge vallavanem
Saneerimise õppetunnid omavalitsuse näitel
Riivo Noor, Anija vallavanem
Lauri Luur, Tori vallavanem

13.20-14.10 Paneel 2
“Kas välisraha toob õnne õuele?”
Kõnejuht – Kadri Leetmaa, Tartu Ülikool, kaasprofessor
Teemad:
Kas rahvusvaheline koostöö toob raha ja õnne õuele? (URBACT)
Jarno Laur, Tartu vallavanem
Millised on eksimused ja kuidas neist hoiduda EL struktuurivahendite kasutamisel?
Urmo Merila, Riigi Tugiteenuste Keskus, toetuste arendamise osakonna juhataja
Jaanus Barkala, Otepää vallavanem
Jiri Tintera, Valga vald, vallaarhitekt

14.10-15.00 LÕUNA

15:00 – 16:45 Paneel 3
“Kas pensioni eest saab hooldekodukohta?”
Kõnejuht – Kurmet Müürsepp, Antsla vald, abivallavanem
Teemad:
Kas riigi poolt omavalitsustele üldhooldusreformi rakendamiseks arvestatud raha jääb üle või tuleb puudu?
Ivar Sikk, Sotsiaalministeeriumi hoolekande ja sotsiaalse kaasatuse osakonna juhataja
Kust leida raha sotsiaalvaldkonda? Kas ESF raha kasutamine on lõks naiivsete püüdmiseks?
Marelle Erlenheim, Saue valla sotsiaalosakonna juhataja
Katre Mägi, Järva valla sotsiaalosakonna juhataja
Merle Liivak, Tartu linna sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja
Raimo Saadi, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhataja
Tõnu Poopuu, Pärnu linna sotsiaalosakonna juhataja

Üles

GRANDE 3

12.00-17.00 KUHU LIIGUB EESTI REGIONAALPOLIITIKA? REGIONAALPOLIITIKA VÄLJAKUTSED.
Kõnejuhid:
Jan Trei, ELVL asedirektor
Ingvar Saare, Lääneranna vallavanem, ELVL juhatuse liige

12.00-12.30 Avaettekanne riigihalduse ministrilt – Eesti regionaalpoliitika ja omavalitsuste väljakutsed kriiside keerises
Riina Solman, Riigihalduse minister

12.30-13.00 Proovikivid kohalikele omavalitsustele ja kuidas neid katki hammustada?
Rivo Noorkõiv, OÜ Geomedia juhatuse esimees, konsultant

13.00-13.30 EL ühtekuuluvuspoliitika meetmed: võimalus panustada regionaalsesse arengu tasakaalustamisse
Kaire Luht, Rahandusministeeriumi regionaalpoliitika talituse juhataja

13.30-14.30 LÕUNA

14.30-15.00 Piirkondlikud nõukogud kui regionaalpoliitika nügijad
Mart Uusjärv, Rahandusministeeriumi kohalike omavalitsuste poliitikaosakonna juhataja

15.00-15.30 Eesti regionaalareng teiste riikide võrdluses
Priidu Ristkok, Rahandusministeeriumi regionaalarengu osakonna juhataja

15.45-17.15 Parlamendierakondade esimeeste debatt “Kuhu peaks liikuma Eesti regionaalpoliitika?

Üles

BOLERO 1

12.00-14.25 HOOLIVUS JA HOOLEKANNE
Kõnejuht:
Eike Käsi, Keila abilinnapea, ESTA juhatuse liige

12.00 – 12.10 Sissejuhatus

12.10 – 12.55 Psüühikahäirega inimeste toetamine omavalitsuse poolt alates 2025
Elen Preimann, SOM Hoolekande ja sotsiaalse kaasatuse osakonna nõunik

12.55 – 13.55 Uued tuuled lastekaitses ja asendushoolduses
Liisa-Lotta Raag ja Helen Jõks, Sotsiaalministeeriumi perede heaolu ja turvaliste suhete osakonna juhataja ja sama osakonna nõunik

13.55 – 14.25 Hindamisvahendid sotsiaaltöös
Kadri Mets, Sotsiaalministeeriumi hoolekande ja sotsiaalse kaasatuse osakonna nõunik

Üles

BOLERO 1

15.00-15.30 LÕIMUMINE JA KAASAMINE
Ülevaade Euroopa mitmekultuuriliste linnade võrgustikust, erinevatest rahvustest inimeste lõimumisest ja kaasamisest, headest kogemustest erinevate kultuuride lõimimisel ja sobivatest strateegiatest.
Gemma Pinyol-Jimenez, Euroopa Nõukogu programmi “Intercultural Cities” ekspert
(NB! Inglise keeles)

Üles

BOLERO 1

16:15-16:45 KOHALIKU OMAVALITSUSE MUUTUV ROLL ÜHISKONDLIKU INNOVATSIOONI SOODUSTAJANA
Ülevaade Eesti sotsiaalse innovatsiooni keskkonnast ja arenguvõimalustest. Tutvustatakse Siseministeeriumi ja KÜSKi eestvedamisel valmivat visioonidokumenti ja Tallinna Ülikooli sotsiaalse innovatsiooni ökosüsteemi uuringut ning soovitusi omavalitsustele.
Katri-Liis Lepik, PhD, Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudi dotsent

Üles

BOLERO 2

12.00-17.20 DIGIÜHISKOND

12.00 – 12.20 ELVL digivaldkond täna ja homme
Katrin Rajamäe, ELVL

12.20 – 13.00 Omavalitsuste portaal – KOVTP asemel uus veebilehtede platvorm KOVidele
Katrin Rajamäe, Kaupo Kase, ELVL

13.00 – 13.40 Mida juhib kohaliku omavalitsuse üksuse IT-juht?
Andres Kütt, Proud Engineers

13.40 – 14.20 LÕUNA

Töötuba ‘KOVid + riik + koostöö = inimkesksed (digi)teenused’
14.20 – 15.00 Sündmusteenuste ülevaade; eesti.ee kasutajakogemuse arendamine
MKMi digiriigi arengu osakonna teenuste tiim

15.00 – 15.30 Kasutajakesksete teenuste loomise abivahendid ja tööriistad
MKMi digiriigi arengu osakonna teenuste tiim

15.30 – 16.00 Riiklik mobiilirakendus mRiik
MKMi digiriigi arengu osakonna teenuste tiim

16.00 – 17.20 Praktiline teenuse arendamise töötuba
MKMi digiriigi arengu osakonna teenuste tiim

Üles

DUETTO

10.00-13.00 ROHEPÖÖRE
Kõnejuhid:
Reigo Lehtla, ELVL nõunik
Helen Sulg, Keskkonnainvesteeringute Keskuse arengu- ja koostöökoja juht

10.00 – 10.30 Eesti veemajanduse konsolideerimine – OECD soovitused Eestile
Tatjana Rõõm, Keskkonnaministeeriumi Veeosakonna nõunik

10.30 – 11.00 Eesti Vabariigi Rohepöörde tegevusplaan 2023-2025
Kristi Klaas, Riigikantselei rohepoliitika koordinaator

11.00 – 11.30 Tartu Linn – Kliimaneutraalne aastaks 2030
Tõnis Arjus, Tartu Ruumiloome osakonna juhataja, linnaarhitekt

11.30 – 12.00 Tallinn läheb üle Ringmajandusele
Lüüli Junti, Tallinna Strateegiakeskuse osakonnajuhataja

12.00 – 12.30 Euroopa Rohepealinn 2023 Tallinn. Mis on plaanis?
Krista Kampus, Tallinna Strateegiakeskuse osakonnajuhataja

12.30 – 13.00 R-KLUBI: Kuidas Eesti omavalitsused rohepöörde läbi viivad. Projekti tutvustus ja selle väljakuulutamine
Helen Sulg, Keskkonnainvesteeringute Keskuse arengu- ja koostöökoja juht

Üles

DUETTO

14.00-17.00 NUTIKA JA ÕNNELIKU AVALIKU RUUMI PLANEERIMISE SUUNAD JA VÕIMALUSED
Kõnejuhid:
Külle Tärnov – FinEst Targa Linna Tippkeskus
Hardi Alliksaar – Tallinna Linnavaraameti juhataja
Kalle Toomet – ELVL nõunik

14.00 – 14.30 Ruumiandmete põhised rakendused planeerimiseks ja kaasamiseks
Aivo Vard, AlphaGIS OÜ

14.30 – 15.00 Hoonete energiakulude reaalajas monitooring
Kalle Kuusk, FinEst Targa Linna Tippkeskus, pilootprojekti juht
Tartu linna esindaja

15.00-15.30 RESTO – tööriist linna kvartalite renoveerimise planeerimiseks
Diana Vene, Võru linna peaarhitekt
Targo Kalamees, TalTech, FinEst Targa Linna Tippkeskus, pilootprojekti teadusjuht

15.30-16.00 Taastuvenergia eesmärkide saavutamine energiakogukondade ning mikrovõrkude abil
Jaanus Tamm, Tartu linnavalitsuse Linnamajanduse osakonna projektijuht
Tarmo Korõtko, TalTech, FinEst Targa Linna Tippkeskus, pilootprojekti juht

16.00-16.30 Kuidas mõõta objektiivselt elanike heaolutunnet
Kaie Enno, Narva Arhitektuuri ja Planeerimise Ameti direktor
Ivo Fridolin, TalTech, FinEst Targa Linna Tippkeskus, pilootprojekti teadusjuht

16.30-17.00 Avalik linnaruum, roheluse ja inimeste ühendamine digikaksiku abil
Andres Maremäe, Tallinna linna strateegiakeskuse digiteenuste geoinfosüsteemide osakonna juhataja
Kristiina Kupper, Tallinna linna maastikuarhitekt

Üles

ANDANTE

12.00-16.00 RAHVUSVAHELISE KOOSTÖÖ KASU OMAVALITSUSTELE
Rahvusvahelise koostöö kasu omavalitsustele, liikmete kogemus
12.00-12.45 Avasõnad välisminister ja Soome suursaadik Eestis

Paneel I EESTI ja SOOME omavalitsuste koostöö.
“Kas meil on veel üksteiselt midagi õppida ? Kunttaliitto / ELVLi küsitluse 2022 kokkuvõte, kuidas edasi, mis on meie liikmed soovid.
Osalejad paneelis:
Laura Parsama, Kuntaliitto esindaja
Urmas Klaas, Tartu linnapea
Romek Konsenkranius, Pärnu linnapea

13.00-14.00 Paneel II Euroopa algab linnadest ja valdadest
Kõnejuht: Mihkel Juhkami, ELVLi juhatuse aseesimees ja Rakvere Linnavolikogu esimees
Eesti omavalitsused on Euroopas esindatud. Kes meid esindavad ja raport liikmetele. Millist kasu toob esindatus ja osalemine Eestile, linnadele ja valdadele?
Osalejad paneelis:
Andres Jaadla, Rakvere Linnavolikogu liige;
Jan Trei, Viimsi Vallavolikogu liige
Mart Võrklaev, Rae Vallavolikogu liige
Annika Vaikla, Viimsi Vallavolikogu liige

14.00 – 15.00 LÕUNA

15.00 -16.00
Avasõnad Ukraina suursaadik Eestis
Paneel III Omavalitsuste juhtimine Ukraina sõja tingimustes linnades ja valdades
Kõnejuht: Urmas Sukles, Haapsalu linnapea
Osalevad: Ukraina väikeste linnade ja valdade liidu esindajad
Jaanika Tiitson, Saaremaa vallavalitsuse arendusnõunik

Üles

ALLEGRO

IKKAGI INIMESED!
Kõnejuht:
Anne-Ly Sumre, ELVL nõunik

12.00-13.00 Omavalitsuse jätkusuutlikus: kuidas leida ja hoida töötajaid?
Kersti Vannas, Instar/tegevjuht

13.00-13.30 Värbamisväljakutsed Saaremaal
Mai-Liis Niit, Saaremaa vallavalitsus/personalijuht

13.30-14.00 Kes leiab parima koolidirektori?
Ulla Kamp, Heateo Haridusfond – koolijuhtimise valdkonnajuht

14.00-14.45 LÕUNA

14.45-15.30 Kuidas muuta personalivaldkond strateegiliselt oluliseks? (vestlusring)
Mari Nõmm, Arengupartner OÜ/ koolitaja,
Mihkel Laan, konsultant

15.30-16.30 Diskussioon: Mida pealik ootab personalitööst?
Lauri Luur, Tori vallavanem,
Priit Värv, Elva vallavanem,
Katri Raik, Narva linnapea

16.30-17.00 Kuidas mõõta personalitöö tulemust? – minuomavalitsus.ee strateegilised personalimõõdikud
Kaie Küngas, Rahandusministeerium kohalike omavalitsuste poliitika osakond

Üles

Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi programmis.