12.04

                                                                                           
Kolmapäev, 12.04.2023
SOKOS Hotel Viru konverentsikeskus

Avamine (Grande 1+2)
“Raha, konflikt, probleemid, lahendused” (Grande 1+2)
Kuhu liigub Eesti regionaalpoliitika? Regionaalpoliitika väljakutsed. (Grande3)
Parlamendierakondade esindajate debatt “Kuhu peaks liikuma Eesti regionaalpoliitika?“ (Grande 3)
Hoolivus ja hoolekanne (Bolero1)
Lõimumine ja kaasamine (Bolero1)
Kohaliku omavalitsuse muutuv roll ühiskondliku innovatsiooni soodustajana (Bolero1)
Digiühiskond (Bolero2)
Rohepööre (Duetto)
Nutika ja õnneliku avaliku ruumi planeerimise suunad ja võimalused (Duetto)
Rahvusvahelise koostöö kasu omavalitsustele (Andante)
Ikkagi inimesed! (Allegro)

Grande 1+2

11.00-11.45 LINNADE ja VALDADE PÄEVADE AVAMINE
Alar Karis, Vabariigi President
Mihhail Kõlvart, Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse esimees,                                                         Tallinna linnapea

Eesti-Soome üleriigiliste omavalitsusliitude koostöölepingu 2023-                                                      2026 allkirjastamine

Üles

Grande 1+2
12.00-16.45 FINANTSALANE TÖÖTUBA “Raha, konflikt, probleemid, lahendused”.  

12.00-13.20 Paneel 1
“Raha on alati puudu”
Kõnejuht Angelika Kallakmaa-Kapsta, PhD, Tallinna Linnakantselei, linnasekretäri büroo konsultant
Teemad:
Kui suur investeering on omavalitsusele jõukohane?
Karel Tölp, Põhja-Sakala vallavanem
Priit Värv, Elva vallavanem
Haldusterritoriaalse reformi viljad – mured ja rõõmud
Britt Vahter, Rõuge vallavanem
Riivo Noor, Anija vallavanem
Kas kogukond võitis või kaotas ühinemise käigus?
Lauri Luur, Tori vallavanem
Andres Laisk, Saue vallavanem

13.30-14.20 Paneel 2
“Kas välisraha toob õnne õuele?”
Kõnejuht – Kadri Leetmaa, Tartu Ülikool, kaasprofessor
Teemad:
Kas rahvusvaheline koostöö toob raha ja õnne õuele? (URBACT)
Kristiina Tammets, Tartumaa Arendusseltsi tegevjuht
Jarno Laur, Tartu vallavanem
Millised on eksimused ja kuidas neist hoiduda EL struktuurivahendite kasutamisel?
Urmo Merila, Riigi Tugiteenuste Keskus, toetuste arendamise osakonna juhataja
Jaanus Barkala, Otepää vallavanem
Jiri Tintera, Valga vald, vallaarhitekt

14.20-15.00 LÕUNA

15:00 – 16:45 Paneel 3
“Kas pensioni eest saab hooldekodukohta?”
Kas riigi poolt omavalitsustele üldhooldusreformi rakendamiseks arvestatud raha jääb üle või tuleb puudu? Kas ESF raha kasutamine on lõks naiivsete püüdmiseks?
Kõnejuht – Kurmet Müürsepp, Antsla vald, abivallavanem

Ivar Sikk, Sotsiaalministeeriumi hoolekande ja sotsiaalse kaasatuse osakonna juhataja
Marelle Erlenheim, Saue valla sotsiaalosakonna juhataja
Katre Mägi, Järva valla sotsiaalosakonna juhataja
Merle Liivak, Tartu linna sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja
Raimo Saadi, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhataja
Tõnu Poopuu, Pärnu linna sotsiaalosakonna juhataja

Üles

GRANDE 3

12.00-15.30 KUHU LIIGUB EESTI REGIONAALPOLIITIKA? REGIONAALPOLIITIKA VÄLJAKUTSED.
Kõnejuhid:
Jan Trei, ELVL asedirektor
Ingvar Saare, Lääneranna vallavanem, ELVL juhatuse liige

12.00-12.30 Avaettekanne riigihalduse ministrilt – Eesti regionaalpoliitika ja omavalitsuste väljakutsed kriiside keerises
Riina Solman, Riigihalduse minister

12.30-13.00 Eesti regionaalareng teiste riikide võrdluses
Priidu Ristkok, Rahandusministeeriumi regionaalarengu osakonna juhataja

13.00-13.30 Proovikivid kohalikele omavalitsustele ja kuidas neid katki hammustada?
Rivo Noorkõiv, OÜ Geomedia juhatuse esimees, konsultant

13.30-14.30 LÕUNA

14.30-15.00 Piirkondlikud nõukogud kui regionaalpoliitika nügijad
Mart Uusjärv, Rahandusministeeriumi kohalike omavalitsuste poliitikaosakonna juhataja

15.00-15.30 EL ühtekuuluvuspoliitika meetmed: võimalus panustada regionaalse arengu tasakaalustamisse
Kaire Luht, Rahandusministeeriumi regionaalpoliitika talituse juhataja


15.45-17.15 Parlamendierakondade esindajate debatt “Kuhu peaks liikuma Eesti regionaalpoliitika?
Debatti juhib Neeme Raud

Üles

BOLERO 1

12.00-14.25 HOOLIVUS JA HOOLEKANNE
Kõnejuht:
Eike Käsi, Keila abilinnapea, ESTA juhatuse liige

12.00 – 12.10 Sissejuhatus

12.10 – 12.55 Psüühikahäirega inimeste toetamine omavalitsuse poolt alates 2025
Elen Preimann, Sotsiaalministeeriumi hoolekande ja sotsiaalse kaasatuse osakonna nõunik
Anu Hall, Sotsiaalkindlustusameti isikukeskse erihoolekande teenusmudeli (ISTE) projekti juht

12.55 – 13.55 Uued tuuled lastekaitses ja asendushoolduses
Liisa-Lotta Raag, Sotsiaalministeeriumi perede heaolu ja turvaliste suhete osakonna juhataja
Helen Jõks, Sotsiaalministeeriumi perede heaolu ja turvaliste suhete osakonna lastekaitsepoliitika juht

13.55 – 14.25 Abivajaduse ja hoolduskoormuse hindamisvahend sotsiaaltöötaja tööriistana
Kadri Mets, Sotsiaalministeeriumi hoolekande ja sotsiaalse kaasatuse osakonna nõunik
Ettekandes tutvustatakse Sotsiaalministeeriumi tellitud ja Poliitikauuringute Keskus Praxise läbi viidavat projekti „Abi- ja toetusvajaduse hindamisinstrumendi analüüs ja hoolduskoormuse hindamise metoodika ja hindamisvahendi väljatöötamine“. Samuti hindamisvahenditega seotud edasisi plaane (koolitused, IT lahendused).  

Lõuna 14.30-15.00

Üles

BOLERO 1

15.00-15.30 LÕIMUMINE JA KAASAMINE
Ülevaade Euroopa mitmekultuuriliste linnade võrgustikust, erinevatest rahvustest inimeste lõimumisest ja kaasamisest, headest kogemustest erinevate kultuuride lõimimisel ja sobivatest strateegiatest.
Gemma Pinyol-Jimenez, Euroopa Nõukogu programmi “Intercultural Cities” ekspert
(NB! Inglise keeles)

Üles

BOLERO 1

16:15-16:45 KOHALIKU OMAVALITSUSE MUUTUV ROLL ÜHISKONDLIKU INNOVATSIOONI SOODUSTAJANA
Ülevaade Eesti sotsiaalse innovatsiooni keskkonnast ja arenguvõimalustest. Tutvustatakse Siseministeeriumi ja KÜSKi eestvedamisel valmivat visioonidokumenti ja Tallinna Ülikooli sotsiaalse innovatsiooni ökosüsteemi uuringut ning soovitusi omavalitsustele.
Katri-Liis Lepik, PhD, Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudi dotsent

Üles

BOLERO 2

12.00-17.20 DIGIÜHISKOND

12.00 – 12.20 ELVL digivaldkond täna ja homme
Katrin Rajamäe, Eesti Linnade ja Valdade Liidu IKT projektijuht

12.20 – 13.00 Omavalitsuste portaal – KOVTP asemel uus veebilehtede platvorm KOVidele
Katrin Rajamäe, Eesti Linnade ja Valdade Liidu IKT projektijuht
Kaupo Kase, Eesti Linnade ja Valdade Liidu IKT projektijuht

13.00 – 13.40 Mida juhib kohaliku omavalitsuse üksuse IT-juht?
Andres Kütt, Proud Engineers OÜ

13.40 – 14.20 LÕUNA

Töötuba ‘KOVid + riik + koostöö = inimkesksed (digi)teenused’
14.20 – 15.00 Sündmusteenuste ülevaade; eesti.ee kasutajakogemuse arendamine
MKMi digiriigi arengu osakond + Riigi Infosüsteemi Amet

15.00 – 15.30 Kasutajakesksete teenuste loomise abivahendid ja tööriistad
MKMi digiriigi arengu osakond + Riigi Infosüsteemi Amet

15.30 – 16.00 Riiklik mobiilirakendus mRiik
MKMi digiriigi arengu osakond + Riigi Infosüsteemi Amet

16.00 – 17.20 Praktiline teenuse arendamise töötuba
MKMi digiriigi arengu osakond + Riigi Infosüsteemi Amet

Üles

DUETTO

10.00-13.00 ROHEPÖÖRE
Kõnejuhid:
Reigo Lehtla, ELVL nõunik
Helen Sulg, Keskkonnainvesteeringute Keskuse arengu- ja koostöökoja juht

10.00 – 10.30 Kliimamõju hindamine – millist kasu toob ja kuidas alustada, ehk praktilised sammud Greenspecti digitööriista ja kohaliku omavalitsuse näitel
Hanna Võrk, Sustinere OÜ keskkonnaekspert
Maris Ojamuru, Sustinere OÜ partner

10.30 – 11.00 Eesti Vabariigi Rohepöörde tegevusplaan 2023-2025
Kristi Klaas, Riigikantselei rohepoliitika koordinaator

11.00 – 11.30 Tartu Linn – Kliimaneutraalne aastaks 2030
Kaspar Alev, Tartu Linnavalitsuse Ruumiloome osakonna kliimaspetsialist

11.30 – 12.00 Tallinn läheb üle Ringmajandusele
Lüüli Junti, Tallinna Strateegiakeskuse osakonnajuhataja

12.00 – 12.30 Euroopa Rohepealinn 2023 Tallinn. Mis on plaanis?
Krista Kampus, Tallinna Strateegiakeskuse osakonnajuhataja

12.30 – 13.00 R-KLUBI: Kuidas Eesti omavalitsused rohepöörde läbi viivad. Projekti tutvustus ja selle väljakuulutamine
Mihhail Kõlvart, Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse esimees, Tallinna linnapea
Helen Sulg, Keskkonnainvesteeringute Keskuse arengu- ja koostöökoja juht

13.00 Lõuna

Üles

DUETTO

14.00-17.00 NUTIKA JA ÕNNELIKU AVALIKU RUUMI PLANEERIMISE SUUNAD JA VÕIMALUSED
Kõnejuhid:
Külle Tärnov – FinEst Targa Linna Tippkeskus
Hardi Alliksaar – Tallinna Linnavaraameti juhataja

14.00-14.05 Avasõnad
Külle Tärnov – FinEst Targa Linna Tippkeskus

14.05 – 14.30 Ruumiandmete põhised rakendused planeerimiseks ja kaasamiseks
Aivo Vard, AlphaGIS OÜ

14.30 – 15.00 Hoonete energiakulude reaalajas monitooring
Kalle Kuusk, FinEst Targa Linna Tippkeskus, pilootprojekti juht

15.00-15.30 RESTO – tööriist linna kvartalite renoveerimise planeerimiseks
Diana Vene, Võru linna peaarhitekt
Einari Kisel, TalTech, FinEst Targa Linna Tippkeskus, pilootprojekti juht

15.30-16.00 Taastuvenergia eesmärkide saavutamine energiakogukondade ning mikrovõrkude abil
Jaanus Tamm, Tartu Linnavalitsuse linnamajanduse osakonna projektijuht
Tarmo Korõtko, TalTech, FinEst Targa Linna Tippkeskus, pilootprojekti juht

16.00-16.30 Kuidas mõõta objektiivselt elanike heaolutunnet
Kaie Enno, Narva Arhitektuuri ja Planeerimise Ameti direktor
Ivo Fridolin, TalTech, FinEst Targa Linna Tippkeskus, pilootprojekti teadusjuht

16.30-17.00 Avalik linnaruum, roheluse ja inimeste ühendamine digikaksiku abil
Andres Maremäe, Tallinna linna strateegiakeskuse digiteenuste geoinfosüsteemide osakonna juhataja
Kristiina Kupper, Tallinna linna maastikuarhitekt

Üles

ANDANTE

12.00-16.00 RAHVUSVAHELISE KOOSTÖÖ KASU OMAVALITSUSTELE
Rahvusvahelise koostöö kasu omavalitsustele, liikmete kogemus
12.00-12.45 Paneel I EESTI ja SOOME omavalitsuste koostöö.
“Kas meil on veel üksteiselt midagi õppida ?
Kõnejuht: Ott Kasuri, Eesti Linnade ja Valdade Liidu nõunik

Avasõnad – Hannele Valkeeniemi, Soome Instituudi juhataja

Kunttaliitto / ELVLi küsitluse 2022 kokkuvõte, kuidas edasi, mis on meie liikmete soovid. Küsitluse kokkuvõtte esitab Kuntaliitto nõunik Laura Parsama.

Osalejad paneelis:
Laura Parsama, Kuntaliitto nõunik
Urmas Klaas, Tartu linnapea
Romek Konsenkranius, Pärnu linnapea
Hanna Tainio, Kuntaliitto asedirektor

13.00-14.00 Paneel II Euroopa algab linnadest ja valdadest
Kõnejuht: Mihkel Juhkami, Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse aseesimees ja Rakvere Linnavolikogu esimees
Eesti omavalitsused on Euroopas esindatud. Kes meid esindavad ja raport liikmetele. Millist kasu toob esindatus ja osalemine Eestile, linnadele ja valdadele?
Osalejad paneelis:
Vivian Loonela, Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht
Andres Jaadla, Rakvere Linnavolikogu liige, Euroopa Regioonide Komitee liige;
Jan Trei, Viimsi Vallavolikogu liige, Euroopa Regioonide Komitee asendusliige;
Mart Võrklaev, Rae Vallavolikogu liige, Euroopa Regioonide Komitee liige;
Annika Vaikla, Viimsi Vallavolikogu liige, Euroopa Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Kongressi Eesti delegatsiooni aseesimees;

14.00 – 15.00 LÕUNA

15.00 -15.45 Paneel III Omavalitsuste juhtimine Ukraina sõja tingimustes linnades ja valdades
Kõnejuht: Urmas Sukles, Haapsalu linnapea
Avasõnad Ukraina suursaadik Eestis, Mariana Betsa

Osalevad: Ukraina väikeste linnade ja valdade liidu esindajad
Oksana Kyryliuk, Ukraina Linnade Liidu tegevdirektor
Serhii Orliuk, Berdychiv linnapea;
Volodymyr Moskalenko, Korosten linnapea
ja Jaanika Tiitson, Saaremaa vallavalitsuse arendusnõunik

15.45-16.45 “Venemaa – lähedane ja kauge”
David Vseviov, ajaloolane

Üles

ALLEGRO

IKKAGI INIMESED!
Kõnejuht:
Anne-Ly Sumre, Eesti Linnade ja Valdade Liidu nõunik

12.00-13.00 Omavalitsuse jätkusuutlikus: kuidas leida ja hoida töötajaid?
Kersti Vannas, Tööandja brändingu agentuur Instar tegevjuht

13.00-13.30 Värbamisväljakutsed Saaremaal
Mai-Liis Niit, Saaremaa vallavalitsuse personalijuht

13.30-14.00 Kes leiab parima koolidirektori?
Ulla Kamp, Heateo Haridusfondi koolijuhtimise valdkonnajuht

14.00-14.45 LÕUNA

14.45-15.45 Diskussioon: Mida pealik ootab personalitööst?
Lauri Luur, Tori vallavanem,
Priit Värv, Elva vallavanem,
Katri Raik, Narva linnapea

15.30-16.30 Kuidas muuta personalivaldkond strateegiliselt oluliseks?
Vestlusringis osalevad:
Mari Nõmm, Arengupartner OÜ konsultant,
Mihkel Laan, Cumulus Consulting konsultant

16.30-17.00 Kuidas mõõta personalitöö tulemust? – minuomavalitsus.ee strateegilised personalimõõdikud
Kaie Küngas, Rahandusministeeriumi kohalike omavalitsuste poliitika osakonna nõunik

Üles

ÕHTU:
Kell 19.00 algab õhtusöök restoranis Merineitsi, tantsuks mängib ansambel Kukerpillid.
Merineitsi sissepääsu kõrval on ka fotosein, kus pildistab fotograaf alates kell 18.30.

Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi programmis.