13.04

                                                                                             
Neljapäev, 13.04.2023
SOKOS Hotel Viru konverentsikeskus

Omavalitsuste väljakutsed kriiside keerises – siseturvalisus ja kriisisuutlikkus (Grande 1)
Keskkond ja energeetika (Grande 2)
Võlusõna “Ennetus” (Grande 3)
Õigus ja eetika (Bolero 1)
Infoturve ja E-ITSi rakendamine kohalikus omavalitsuses (Bolero 2)
Liikumisaasta 2023 eriprogramm (Duetto)
Hoonete energiatõhusus ning teedetaristu ja ühistranspordi uudsed väljakutsed (Andante)
ITS Estonia erisessioon “Liikuvuse tulevik – kestlik ja nutikas” (Allegro)

GRANDE 1

10.00-14.00 Omavalitsuste väljakutsed kriiside keerises – siseturvalisus ja kriisisuutlikkus
Kõnejuhid:
Jan Trei, ELVL asedirektor
Maido Nõlvak, Rakvere vallavanem, ELVL siseturvalisuse ja kriisisuutlikkuse riigieelarve läbirääkimiste töörühma esimees

10.00-10.30 Avaettekanne siseministrilt – Riigi ja omavalitsuste väljakutsed kriiside keerises

10.30-11.00 Ukraina sõjapõgenike kriis – milleks peame valmistuma muutunud julgeolekuarhitektuuris?
Tarmo Miilits, Siseministeeriumi kantsler

11.00-11.30 Küberturvalisus ja KOV juhi vastutus
Gert Auväärt, Riigi Infosüsteemi Ameti peadirektori asetäitja küberturvalisuse alal

11.30-12.00 Omavalitsuste väljakutsed kriiside keerises
Maido Nõlvak, Rakvere vallavanem, Eesti Linnade ja Valdade Liidu siseturvalisuse ja kriisisuutlikkuse riigieelarve läbirääkimiste töörühma esimees

12.00-12.30 LÕUNA

12.30-13.00 Riigikaitse planeerimisest ja ootustest kohalikele omavalitsustele
Viola Murd, Siseministeeriumi pääste-ja kriisivalmiduse asekantsler

13.00-13.30 Kuidas kriisides hakkama saada ja kuidas kriise ennetada?
Tuuli Räim, Päästeameti hädaolukorraks valmisoleku osakonna juhataja

13.30-14.00 Kriisikommunikatsioon kriiside keerises – kuidas peaks toimuma kommunikatsioon kriisiolukordades?
Kersti Luha, Riigikantselei strateegilise kommunikatsiooni juht

Üles

GRANDE 2

10.00-14-00 Keskkond ja energeetika
Kõnejuhid:
Reigo Lehtla, ELVL nõunik
Helen Sulg, Keskkonnainvesteeringute Keskuse arengu- ja koostöökoja juht

10.00-10.30 Paldiski hüdroakumulatsioonijaam – Eesti ajaloo suurim ringmajandusprojekt
Peep Siitam, OÜ Vool, juhataja

10.30-11.00 Riigi plaanid tuumaenergiaga: Kuhu me ehitame Eesti tuumajaama?! Asukohavaliku uuringu tulemuste tutvustus
Reelika Runnel, Keskkonnaministeerium
Alan Rood, Rahandusministeerium

11.00-11.30 Pikaajaliselt soodne elekter Fermi väikereaktorist
Kalev Kallemets, Ph. D Fermi Energia AS, juhatuse esimees

11.30-12.00 PowerUP vesinik-generaatorid – Eesti järgmine ükssarvik?
Ivar Kruusenberg, Ph.D PowerUP Technologies Ltd, juhatuse esimees

12.00-12.20 ELVL – KIK koostöölepingu sõlmimine
Andrus Treier, Keskkonnainvesteeringute Keskuse juhataja

12.20-13.00 KOVidele suunatud toetused KIKis
Tanel Oppi, KIK, Toetuste ja teenuste osakonna juht

Lõuna

Üles

GRANDE 3

09.30-13.15 Võlusõna “Ennetus”
Maailmakohvik


9.30-10.15 Vabatahtlikud seltsilised kui halvema ennetajad
Krista Pegolainen-Saar, Vabatahtlike seltsiliste programmijuht

10.15-13.15 Valdkondadeülene ennetus
Triinu Purru, TAI Paikkondade tervise edendamise osakonna juhataja
Ennetusnõukogu tegevused sh valdkonnaülese ennetuse tegevuskava aastateks 2023-2026
Riina Joamets, TAI Uuringute andmehalduse osakonna anlüütik
Ain Peil, Siseministeerum peaspetsialist
Teadusnõukogu tegevused
Riina Joamets, TAI Uuringute andmehalduse osakonna anlüütik
Riiklikud taotlusvoorud välisvahendite toel
Nurmely Mitrahovitŝ, Politsei- ja Piirivalveameti arendusosakonna kogukonna politseitöö grupi arendusekspert
Triinu Purru, TAI Paikkondade tervise edendamise osakonna juhataja
Janika Usin, Päästeameti ennetustöö osakonna juhataja
Kaidy Aljama, Sotsiaalministeeriumi vaimse tervise osakonna kogukonna teenuste koordinaator
KOVIdele suunatud koolitused ja seminarid
Nurmely Mitrahovitŝ, Politsei- ja Piirivalveameti arendusosakonna kogukonna politseitöö grupi arendusekspert
Kaidy Aljama, Sotsiaalministeeriumi vaimse tervise osakonna kogukonna teenuste koordinaator
Triinu Purru, TAI Paikkondade tervise edendamise osakonna juhataja
Janika Usin, Päästeameti ennetustöö osakonna juhataja
Muud tugimeetmed KOVidele
Nurmely Mitrahovitŝ, Politsei- ja Piirivalveameti arendusosakonna kogukonna politseitöö grupi arendusekspert
Kaidy Aljama, Sotsiaalministeeriumi vaimse tervise osakonna kogukonna teenuste koordinaator
Triinu Purru, TAI Paikkondade tervise edendamise osakonna juhataja
Janika Usin, Päästeameti ennetustöö osakonna juhataja
Osapoolte vajaduste ja ootuste kaardistus seoses valdkondadeülese ennetuse riigipoolse toega
Kaidy Aljama, Sotsiaalministeeriumi vaimse tervise osakonna kogukonna teenuste koordinaator
Triinu Purru, TAI Paikkondade tervise edendamise osakonna juhataja
Riina Joamets, TAI Uuringute andmehalduse osakonna anlüütik
Ain Peil, Siseministeerum peaspetsialist
Janika Usin, Päästeameti ennetustöö osakonna juhataja
Nurmely Mitrahovitŝ, Politsei- ja Piirivalveameti arendusosakonna kogukonna politseitöö grupi arendusekspert

Lõuna

Üles

BOLERO 1

10.00-13.30 Õigus ja eetika
Kõnejuht: Karin Tenisson-Alev, Järva vallasekretär

10.00-10.45 Kohaliku omavalitsuse õiguste kaitse Riigikohtus
Villy Lopman, vandeadvokaat, partner Advokaadibüroo RASK

10.45-12.00 Kohaliku omavalitsuse tegevuse läbipaistvuse suurendamise võimalused
Korruptsioonivastase seaduse muudatused, huvide deklaratsioonid
Kätlin-Chris Kruusmaa, Justiitsministeeriumi analüüsitalituse nõunik
Lobikohtumiste avalikustamise poolt – kas midagi vastu ka? KOV ettevõtte avatud juhtimine
Mari-Liis Sööt, Justiitsministeeriumi analüüsitalituse juhataja
KOVide kogemused Tallinna ja Põltsamaa näitel
Vivian Mihelson, Tallinna sisekontrolöri teenistus, osakonnajuhataja
Karro Külanurm, Põltsamaa vallavanem

12.00-12.45 Kas ametnikule kingitud tort on mõjutamisvahend? Aga veinipudel?
Külli Taro, Ametnikueetika Nõukogu esimees, Tallinna Tehnikaülikooli Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi teadmussiirde juht

Lõuna

Üles

BOLERO 2

10.00-14.00 Infoturve ja E-ITSi rakendamine kohalikus omavalitsuses

10:00-10:15 Sissejuhatus. Raamhanke idee (E-ITS auditid). KOV profiili pilootprojekt
ELVL

10:15-10:35 E-ITS – millest alustada, millised on tähtajad
RIA esindaja

10:35-10:55 Järelevalve. Olulise teenuse osutajad (lume lükkamine, teede korrashoid, toitlustamine, kütuse müüjad)
RIA esindaja

10:55-11:15 E-ITS’i piloodid. Kuidas on läinud, mida nad teevad, mis on raskused?
KOV esindaja

11:15-11:40 E-ITS portaal, praktiline harjutus standardi kasutamisel

Üles

DUETTO

10.00-14.00 Liikumisaasta 2023 eriprogramm

10.00 Liikuma kutsuv kool ja linn
Merike Kull, Liikuma Kutsuv Kool
Mihkel Lees, Tartu abilinnapea.

11.00 KOV roll liikumisaktiivsuse edendamisel
Tarvi Pürn, Kultuuriministeeriumi spordi asekantsler
Alo Lõoke, SA Liikumisharrastuse kompetentsikeskuse juhatuse liige.

12.00 Liikuvuse tulevik
Arengusuundumused aastani 2035
Tea Danilov, Arenguseire Keskus

13.00 Helsingi linna liikumisaktiivsuse programm 2018-2021
Minna Paajanen, Helsingi linna liikumisaktiivsuse edendamise juht
(NB! Inglise keeles)

Lõuna

Üles

ANDANTE

09.30-13.00 Hoonete energiatõhusus ning teedetaristu ja ühistranspordi uudsed väljakutsed
Kõnejuht: …

09.30-09.50 Planeeringute menetluskeskkonna (PLANIS) loomisest
Teele Kukk, Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi planeeringute menetluskeskkonna projektijuht

09.50-10.20 Eluhoonete energiatõhususe ja renoveerimise pikk vaade
Ivo Jaanisoo

10.20-10.40 Hoonete energiatõhusaks muutmise juhend Tallinna näitel
Aare Vabamägi

10.40-11.00 Ehitisregistri üleminek uuele arhitektuurile ja 2023. aasta uued arendused
Taavi Jakobson, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium MKM

11.00-11.30 Kruusateede stabiliseerimine ja parimad lahendused kruusateede korrashoiul
Sven Sillamäe,
Tarmo Trell

11.30-12.00 Ohutud teed ehk CO2 jalajäljest üldiselt taristuehituses
Kristjan Lill, Tallinna Tehnikaülikooli teede ja liikluse teadus- ja katselaboratooriumi kvaliteedijuht

12.00-12.30 E- veoselehe rakendamine Eesti teedel ja selle kasutamise eelised omavalitsusele
Kert Kaspar Tammaru, Waybilleri konsultant
Annika Urbel, Märjamaa Valla teedespetsialist

12:30-12:45 VAAL – omavalitsuse taristu haldamise ja teenuste osutamise GIS-põhine lahendus, Viimsi näide
Alar Mik Viimsi vald, abivallavanem

Lõuna

Üles

ALLEGRO

9.30-12.45 ITS Estonia erisessioon “Liikuvuse tulevik – kestlik ja nutikas”
Kõnejuht: Maarja Rannama, ITS Estonia võrgustiku tegevjuht, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit 

9.30–9.35 Avasõnad moderaatorilt 
Maarja Rannama, ITS Estonia võrgustiku tegevjuht, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit 
Ühistranspordi väljakutsed 2023+ ehk kuhu liigub transport (ÜT opereerimine, ÜT arengukava täitmine)
Kati Tamtik, Rahandusministeeriumi liikuvus planeerimis teenistuse direktor

9.35-10.00 Tuleviku transpordi ökosüsteem – nõudepõhine ja avatud uutele teenustele. Piloot Rae vallas. 
Raivo Sell, TalTech FinEst Targa Linna Tippkeskuse pilootprojekti teadusjuht 
Tanel Tammela, Rae abivallavanem 

10.00-10.25 Mobiilne tööplaneerimine sotsiaaltöötajale – hoolealuse kiireim ja parim teenindus paberivabalt 
Annaliisa Täht, Haapsalu Sotsiaalmaja juht 
Renet Mathiesen, Fleet Complete müügijuht 

10.25-10.50 Teehoolduse kvaliteet ja seire ning seotud teenused avalikkusele 
Alar Mik, Viimsi abivallavanem  
Märt Puust, AS Teede Tehnokeskuse projektijuht 

10.50-11.15 Kohalike omavalitsuste sõidukite tegelike kulude ning veerevvahendite CO2 jalajälje analüüs ning vähendamine nutikate lahenduste abil 
Ivar Vilmer, FleetGuru OÜ 
Einar Vallbaum, Viru-Nigula vallavanem 
Alari Kirt, Viru Nigula majanduskeskuse juhataja  

11.15–11.30 Jalasirutuspaus 

11.30–11.55 Kergliikluse laiendamine Tartus nutikate lahenduste abil 
Raimond Tamm, Tartu abilinnapea  

11.55–12.45 Paneeldiskussioon: „Nõudepõhine transport – kas maapiirkondade elu päästja?” 
Osalevad:
Andres Ruubas, Transpordiameti Ühistranspordi osakonna juht  
Kaarel Tang, Saaremaa abivallavanem 
Andres Kärpuk, Pärnumaa Ühistranspordikeskuse juhataja 
Pirko Konsa, Modern Mobility tegevjuht 
Argo Verk, Ridango müügijuht 

Lõuna

Üles

Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi programmis.