13.04

                                                                                             
Neljapäev, 13.04.2023
SOKOS Hotel Viru konverentsikeskus

Omavalitsuste väljakutsed kriiside keerises – siseturvalisus ja kriisisuutlikkus (Grande 1)
Keskkond ja energeetika (Grande 2)
Võlusõna “Ennetus” (Grande 3)
Õigus ja eetika (Bolero 1)
Infoturve ja E-ITSi rakendamine kohalikus omavalitsuses (Bolero 2)
Liikumisaasta 2023 eriprogramm (Duetto)
Hoonete energiatõhusus ning teedetaristu ja ühistranspordi uudsed väljakutsed (Andante)
ITS Estonia erisessioon “Liikuvuse tulevik – kestlik ja nutikas” (Allegro)

GRANDE 1

10.00-14.00 Omavalitsuste väljakutsed kriiside keerises – siseturvalisus ja kriisisuutlikkus
Kõnejuhid:
Jan Trei, ELVL asedirektor
Maido Nõlvak, Rakvere vallavanem, ELVL siseturvalisuse ja kriisisuutlikkuse riigieelarve läbirääkimiste töörühma esimees

10.00-10.30 Avaettekanne siseministrilt – Riigi ja omavalitsuste väljakutsed kriiside keerises

10.30-11.00 Ukraina sõjapõgenike kriis – milleks peame valmistuma muutunud julgeolekuarhitektuuris?
Tarmo Miilits, Siseministeeriumi kantsler

11.00-11.30 Küberturvalisus ja KOV juhi vastutus
Gert Auväärt, Riigi Infosüsteemi Ameti peadirektori asetäitja küberturvalisuse alal

11.30-12.00 Omavalitsuste väljakutsed kriiside keerises
Maido Nõlvak, Rakvere vallavanem, Eesti Linnade ja Valdade Liidu siseturvalisuse ja kriisisuutlikkuse riigieelarve läbirääkimiste töörühma esimees

12.00-12.30 LÕUNA

12.30-13.00 Riigikaitse planeerimisest ja ootustest kohalikele omavalitsustele
Viola Murd, Siseministeeriumi pääste-ja kriisivalmiduse asekantsler

13.00-13.30 Kuidas kriisides hakkama saada ja kuidas kriise ennetada?
Tuuli Räim, Päästeameti hädaolukorraks valmisoleku osakonna juhataja

13.30-14.00 Kriisikommunikatsioon kriiside keerises – kuidas peaks toimuma kommunikatsioon kriisiolukordades?
Kersti Luha, Riigikantselei strateegilise kommunikatsiooni juht

Üles

GRANDE 2

09.30-13.00 Keskkond ja energeetika
Kõnejuhid:
Reigo Lehtla, ELVL nõunik
Helen Sulg, Keskkonnainvesteeringute Keskuse arengu- ja koostöökoja juht

09.30 – 10.00 Eesti veemajanduse konsolideerimine – OECD soovitused Eestile ja edasine plaan
Tatjana Rõõm, Keskkonnaministeeriumi Veeosakonna nõunik

10.00-10.30 Paldiski vesisalvesti – Eesti suurim ringmajanduse üksikprojekt
Peep Siitam, Energiasalv Valdus OÜ juhatuse liige

10.30-11.00 Riigi plaanid tuumaenergiaga: Kuhu me ehitame Eesti tuumajaama?! Asukohavaliku uuringu tulemuste tutvustus
Reelika Runnel, Keskkonnaministeerium
Alan Rood, Rahandusministeerium

11.00-11.30 Pikaajaliselt soodne elekter Fermi väikereaktorist
Kalev Kallemets, Ph. D Fermi Energia AS, juhatuse esimees

11.30-12.00 PowerUP vesinik-generaatorid – Eesti järgmine ükssarvik?
Ivar Kruusenberg, Ph.D PowerUP Technologies Ltd, juhatuse esimees

12.00-12.20 Eesti Linnade ja Valdade Liidu ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse vahelise koostöölepingu sõlmimine
Mihkel Juhkami, Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse aseesimees
Andrus Treier, Keskkonnainvesteeringute Keskuse juhataja
Rait Pihelgas, Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektor

12.20-13.00 KOVidele suunatud toetused KIKis
Tanel Oppi, Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetuste ja teenuste osakonna juht

13.00

Üles

GRANDE 3

09.30-13.15 Võlusõna “Ennetus”
Maailmakohvik

9.30-13.15 VALDKONDADEÜLENE ENNETUS: üldised arengud ja koostöö kohalike omavalitsustega
Aktiivseid meetodeid kasutades arutatakse järgmistel teemadel:
–             Ennetusnõukogu tegevused sh valdkonnaülese ennetuse tegevuskava aastateks 2023-2026
–             Teadusnõukogu tegevused
–             Vabatahtlikud seltsilised kui halvema ennetajad
–             Riiklikud taotlusvoorud välisvahendite toel
–             Kohalikele omavalitsustele suunatud koolitused ja seminarid
–             Muud tugimeetmed kohalikele omavalitsustele
–             Osapoolte vajaduste ja ootuste kaardistus seoses valdkondadeülese ennetuse riigipoolse toega
–             Eesti Külaliikumine Kodukant viib perioodil 31.08.2021 kuni 31.10.2023 ellu Sotsiaalministeeriumi poolt tellitud hanget „Vabatahtlike kaasamise koostöömudeli rakendamine hoolekandesüsteemis” – vabatahtlike seltsiliste projekti. Tegevuse eesmärgiks on vabatahtlike abiga toetada eakaid ja täisealisi erivajadustega inimesi, kes vajavad igapäevase eluga toimetulekul kõrvalabi, tuge või seltsi. Mis saab peale seda, kui projekt lõppeb?

Formaat: informatiivne + kindlasti palju kaasavat poolt. Fookus: mida ministeeriumid ja riigiasutused kohalikele omavalitsustele ennetuse osas pakuvad – nõustamised, sekkumisprogrammid, taotlusvoorud ja teadusnõukogu hindamistegevused sekkumisprogrammide osas. Lisaks vaade ka sellele, kuidas riigitasandil asjadega edasi liigutakse. Rohkem rõhku läheks kohapeal arutelule, kaasa tuuakse erinevaid materjale, informatiivsed lehed erinevate programmide, sekkumiste jms osas.
Kohvikupidajad:
Kaidy Aljama, Sotsiaalministeeriumi vaimse tervise osakonna kogukonna teenuste koordinaator
Triinu Purru, Tervise Arengu Instituudi paikkondade tervise edendamise osakonna juhataja
Janika Usin, Päästeameti ennetustöö osakonna juhataja
Ain Peil,  Siseministeerumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna nõunik
Riina Joamets, Tervise Arengu Instituudi uuringute andmehalduse osakonna analüütik
Gerli Lehe , Sotsiaalministeeriumi perede  heaolu ja turvaliste suhete osakonna nõunik
Liis Seeme, Sotsiaalkindlustusameti noortegarantii tugisüsteemi koordinaator
Krista Pegolainen- Saar, Vabatahtlike seltsiliste programmijuht

13.15 Lõuna

Üles

BOLERO 1

10.00-12.45 Õigus ja eetika
Kõnejuht: Karin Tenisson-Alev, Järva vallasekretär

10.00-10.45 Kohaliku omavalitsuse õiguste kaitse Riigikohtus
Villy Lopman, vandeadvokaat, partner Advokaadibüroo RASK

10.45-12.00 Kohaliku omavalitsuse tegevuse läbipaistvuse suurendamise võimalused
Korruptsioonivastase seaduse muudatused, huvide deklaratsioonid
Kätlin-Chris Kruusmaa, Justiitsministeeriumi analüüsitalituse nõunik
Lobikohtumiste avalikustamise poolt – kas midagi vastu ka? KOV ettevõtte avatud juhtimine
Mari-Liis Sööt, Justiitsministeeriumi analüüsitalituse juhataja
Kohalike omavalitsuste kogemused Tallinna ja Põltsamaa näitel
Vivian Mihelson, Tallinna sisekontrolöri teenistus, osakonnajuhataja
Karro Külanurm, Põltsamaa vallavanem

12.00-12.45 Kas ametnikule kingitud tort on mõjutamisvahend? Aga veinipudel?
Külli Taro, Ametnikueetika Nõukogu esimees, Tallinna Tehnikaülikooli Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi teadmussiirde juht

12.45 Lõuna

Üles

BOLERO 2

10.00-12.00 Infoturve ja Eesti infoturbestandardi (E-ITS) rakendamine kohalikus omavalitsuses
Moderaator:
Anu Tanila Saaremaa vallavalitsus/Riigi Infosüsteemi Amet

10:00-10:10 Sissejuhatus.
Anu Tanila, Katrin Rajamäe, Eesti Linnade ja Valdade Liit

10:10-10:30 Eesti infoturbestandard – millest alustada?
Mari Seeba, Riigi Infosüsteemi Amet

10.30-10.50 KOVide Eesti infoturbestandardi profiili pilootprojekt ELVLis
Jaan Oruaas, FocusIT OÜ konsultant

10:50-11:10 Eesti infoturbestandard järelevalve KOVides
Ilmar Toom, Riigi Infosüsteemi Amet

11.10-11:30 Eesti infoturbestandardi pilootprojekt omavalitsuses. Kuidas on alustamine läinud?
Ragnar Luup, Tori valla IT juht

11:30-12.00 Eesti infoturbestandard portaal eits.ria.ee, praktiline harjutus portaali kasutamiseks.
Anu Tanila ja Mari Seeba, Riigi Infosüsteemi Amet

12.00 Lõuna

Üles

DUETTO

09.30-09.50 Omanike ootused muuseumidele – milleks on vajalikud alusuuringud?
Viljar Vissel, SA Virumaa Muuseumid juhatuse liige

10.00-14.00 Liikumisaasta 2023 eriprogramm
Kõnejuht: Alo Lõoke, SA Liikumisharrastuse kompetentsikeskuse juhatuse liige

10.00 Liikuma kutsuv kool ja linn
Merike Kull, Liikuma Kutsuv Kool
Mihkel Lees, Tartu abilinnapea.

11.00 KOV roll liikumisaktiivsuse edendamisel
Tarvi Pürn, Kultuuriministeeriumi spordi asekantsler
Alo Lõoke, SA Liikumisharrastuse kompetentsikeskuse juhatuse liige

12.00 Liikuvuse tulevik
Arengusuundumused aastani 2035
Uku Varblane, Arenguseire Keskus
Marek Rannala, Liikuvusagentuur

13.00 Helsingi linna liikumisaktiivsuse programm 2018-2021
Minna Paajanen, Helsingi linna liikumisaktiivsuse edendamise juht 
Marek Rannala, Liikuvusagentuur
(NB! Inglise keeles)

Lõuna

Üles

ANDANTE

09.30-12.40 Hoonete planeerimine ning teedetaristu uudsed väljakutsed
Kõnejuhid:
Andres Harjo, Tallinna Transpordiameti juhataja
Rein Haak, Tartu Linnavalitsuse linnamajanduse osakonna juhataja

09.30-09.35 Avasõnad – Andres Harjo

09.35-09.50 Planeeringute menetluskeskkonna (PLANIS) loomisest
Teele Kukk, Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi planeeringute menetluskeskkonna projektijuht

09.50-10.20 VAAL – Omavalitsuse taristu haldamise ja teenuste osutamise GIS-põhine lahendus, Viimsi näide
Alar Mik Viimsi abivallavanem

10.20-10.50 Eluhoonete energiatõhususe ja renoveerimise pikk vaade
Ivo Jaanisoo, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ehituse asekantsler

10.50-11.20 Ehitisregistri üleminek uuele arhitektuurile ja 2023. aasta uued arendused
Taavi Jakobson, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ehitisregistritalituse projektijuht

11.20-11.50 CO2 jalajälg taristuehituses
Kristjan Lill, Tallinna Tehnikaülikooli teede ja liikluse teadus- ja katselaboratooriumi kvaliteedijuht

11.50-12.10 Kruusateede stabiliseerimine ja parimad lahendused kruusateede korrashoiul
Sven Sillamäe, Tallinna Tehnikaülikooli teedeehituse ja geodeesia uurimisrühma projektijuht

12.10-12.40 E- veoselehe rakendamine Eesti teedel ja selle kasutamise eelised omavalitsusele
Kert Kaspar Tammaru, Waybilleri konsultant
Annika Urbel, Märjamaa valla teedespetsialist

12.40 Lõuna

Üles

ALLEGRO

9.30-13.00 ITS Estonia erisessioon “Liikuvuse tulevik – kestlik ja nutikas”
Kõnejuht: Maarja Rannama, ITS Estonia võrgustiku tegevjuht, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit 

9.30–9.35 Avasõnad moderaatorilt 
Maarja Rannama, ITS Estonia võrgustiku tegevjuht, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit 

9.35-09.50 Ühistranspordi väljakutsed 2023+ ehk kuhu liigub transport
Kati Tamtik, Transpordiameti liikuvuse planeerimise teenistuse direktor

09.50-10.15 Tuleviku transpordi ökosüsteem – nõudepõhine ja avatud uutele teenustele. Piloot Rae vallas. 
Raivo Sell, TalTech FinEst Targa Linna Tippkeskuse pilootprojekti teadusjuht 
Tanel Tammela, Rae abivallavanem 

10.15-10.40 Mobiilne tööplaneerimine sotsiaaltöötajale – hoolealuse kiireim ja parim teenindus paberivabalt 
Annaliisa Täht, Haapsalu Sotsiaalmaja juht 
Renet Mathiesen, Fleet Complete müügijuht 

10.40-11.05 Teehoolduse kvaliteet ja seire ning seotud teenused avalikkusele 
Alar Mik, Viimsi abivallavanem  
Märt Puust, AS Teede Tehnokeskuse projektijuht 

11.05-11.30 Jalasirutuspaus

11.30-11-55 Kohalike omavalitsuste veerevvahendite halduse digitaliseerimine. Ülevaadet kuludest, sündmustest ja hoiatustest
Ivar Vilmer, FleetGuru OÜ 
Alari Kirt, Viru-Nigula majanduskeskuse juhataja  

11.55–12.10 Kergliikluse laiendamine Tartus nutikate lahenduste abil 
Raimond Tamm, Tartu abilinnapea  

12.10–13.00 Paneeldiskussioon: „Nõudepõhine transport – kas maapiirkondade elu päästja?” 
Osalevad:
Andres Ruubas, Transpordiameti Ühistranspordi osakonna juht  
Kaarel Tang, Saaremaa abivallavanem 
Andrus Kärpuk, Pärnumaa Ühistranspordikeskuse juhataja 
Pirko Konsa, Modern Mobility tegevjuht 
Argo Verk, Ridango müügijuht 

13.00 Lõuna

Üles

Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi programmis.