19.03

NB! Esialgne programm, muutused võimalikud!

19. märtsi töötoad:
10.00-15.30 Hoiame ja loome koos turvalise Eesti
10.00-15.00 Ruumilise planeerimise suunad ja võimalused
10.00-12.24 Hooliv KOV – päriselt
12.45-15.00 Kaasava hariduse õnneõu
10.00-15.00 Kohaturundus koostöö piirkonnas. Kellele? Miks? Mida? Kuidas?
11.00-15.00 IT segadus ja selle korrastamine
10.00-11.00 Riigihangete töötuba
11.10-12.10 Nutikas kohalik omavalitsus
12.50-15.00 Kuidas oma sõnumiga kohale jõuda?
10.00-14.25 Arendustegevus linnades ja valdades taristute kavandamisel
10.00-11.00 Väikesaared – Rohelise valla märgise väljatöötamine
11.00-13.00 Kultuur
13.00-15.00 Liikuvuse planeerimine ja korraldamine parema tuleviku nimel

19. MÄRTS
Saal GRANDE 1
10.00-15.30 Hoiame ja loome koos turvalise Eesti

Kõnejuhid:
Maido Nõlvak, Rakvere vallavanem
Jan Trei, Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektor

10.05-10.35 Siseturvalisus ja kohalikud omavalitsused
Mart Helme, siseminister

10.35-11.05 Eesti siseturvalisuse arengukava 2020-2030 – millist rolli nähakse kohalikel omavalitsustel siseturvalisusse panustamisel
Lauri Lugna, Siseministeeriumi kantsler

11.05-11.35 Lähisuhtevägivalla kuriteod ja ennetus – mida kohalikud omavalitsused saaksid teha lähisuhtevägivalla ennetamiseks?
Lavly Perling, juhtiv riigiprokurör

11.35-12.05 Psühhosotsiaalse abi andmine erinevates hädaolukordades ning suure kannatanute arvu või laia mõjuga sündmuste korral
Helen Alton, Sotsiaalkindlustusameti psühhosotsiaalse kriisiabiteenuse juht

12.05-12.40 LÕUNA

12.40-13.10 Kuidas kriisi ära tunda ja selleks valmis olla?
Tuuli Räim, Päästeameti hädaolukorraks valmisoleku osakonna juhataja

13.10-13.55 Ideed ja tegevused elanikkonnakaitse korraldamisest kohaliku omavalitsuse ja kogukonna tasandil
Maido Nõlvak, Rakvere vallavanem

13.55-14.10 Turvalise ruumiloome tööriistad
Anu Leps, Justiitsministeeriumi nõunik

14.10-14.40 Radikaliseerumine turvatunde riive kontekstis
Pärtel Preinvalts, Politsei- ja Piirivalveameti üleminspektor

14.40-15.10 Kohaliku omavalitsuse võimalused eakate turvalisuse tõstmiseks vananeva rahvastikuga ühiskonna vaates
Marek Väljari, Naabrivalve tegevjuht

15.10-15.30 Kui ilm muutub ohtlikuks
Svetlana Pudova, Keskkonnaagentuuri asedirektor

Üles

19. MÄRTS
Saal GRANDE 2
10.00-15.00 Ruumilise planeerimise suunad ja võimalused

Kõnejuhid:
Aare Ets, Raasiku Vallavalituse haldus- ja arendusosakonna juhataja
Kalle Toomet, Eesti Linnade ja Valdade Liidu nõunik

10.00-10.20 Üleriigilise mereala planeeringu põhilahendus, seosed kohaliku omavalitsuse arenguga
Triin Lepland, Rahandusministeeriumi planeeringute osakonna nõunik

10.20-10.50 Kohaliku omavalitsuse üldplaneering- kas tuleviku vaates luup või pikksilm
Tuuli Veersalu, Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna planeeringute nõunik

10.50-11.10 Planeeringute keskse andmekogu planeerimine
Merlin Rehema, Rahandusministeeriumi planeeringute osakonna projektijuht

11.10-11.30 Tarkvaraarendaja vaade planeerimisprotsessi muudatustele 2019 / 2020
Vello Solna, OÜ Geodata Arendus

11.30-11.50 Üldplaneering – ootused ja reaalsus
Pille Metspalu, Eesti Planeerijate Ühingu juhatuse liige

11.50-12.20 Hoonete pikaajalise rekonstrueerimise strateegia väljakutsed ja kompenseerivad tegevused kahaneva asustuse tingimustes
Jarek Kurnitski, Tallinna Tehnikülikooli ehituse ja arhitektuuri instituudi professor

12.20-12.40 Kaasav disain ja ligipääsetavus
Keit Parts, Riigikantselei ligipääsetavuse rakkerühma juht

12.40-13.10 Arengud ehitisregistris
Taavi Jakobson, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ehitisregistri projektijuht

13.10-13.30 Kortermajade koostöö Tallinna näitel
Eha Võrk, Tallinna abilinnapea

13.30-13.50 „Act Now projekt“ Elva valla hoonete energiatõhususe monitoorimine
Mikk Järv, Elva abivallavanem

13.50-14.10 Avalike hoonete energiatõhusa renoveerimise  tulemuslikkus
Kalle Virkus, Tartu Regiooni Energiaagentuuri energeetikaekspert

14.10-14.40 Elamumajandus Valgas
Jiri Tintera, Valga vallaarhitekt

14.40-15.00 Elamumajanduse valdkonna käsitlemine üldplaneeringutes
Andres Levald, Rahandusministeeriumi planeeringute osakonna nõunik

Üles

19. MÄRTS
Saal GRANDE 3
10.00-15.50 HOOLIV KOV – PÄRISELT

10.00-12.25 Sotsiaaltöö kirevus
Kõnejuht: Varje Ojala, MTÜ Lastekaitse Liit, juhataja

10.00-10.05 Sissejuhatus
Varje Ojala, MTÜ Lastekaitse Liit, juhataja

10.05-10.25 Isikukeskse erihoolekande teenuse projekti plussid ja miinused Tallinnas
Raimo Saadi, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti sotsiaalhoolekande ja terviseosakonna juhataja

10.25–10.50 Eesti sotsiaaltöö ESTA pilgu läbi
Jaanika Luus, Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni esindaja

10.50-11.15 Milline on kohaliku omavalitsuse roll, et inimesed elaksid kauem ja tervemalt? Eluea pikkuse sõltuvus elukohast
Tiia Pertel, Tervise Arengu Instituudi Tervise ja heaolu edendamise keskuse juht

11.15-11.45 Pikaajalise hoolduse korralduse muudatused – mis saab edasi?
Häli Tarum, Sotsiaalministeeriumi hoolekande osakonna juhataja

11.45-12.15 Jagatud laps. Kes ja kus aitab erivajadusega last?
Anneli Habicht, Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevjuht
Gabriela Rooso, Saaremaa valla sotsiaalnõunik

12.15-12.25 Kokkuvõte
Varje Ojala, MTÜ Lastekaitse Liit, juhataja

12.25-12.45 LÕUNA

Üles

19. MÄRTS
Saal GRANDE 3

12.45-15.00 Kaasava hariduse õnneõu

Kõnejuht: Hille Ilves, ELVL nõunik

12.45-13.35 Haridusrahvast täna ja rahva haridusest homme
Mailis Reps, Haridus-ja Teadusminister

13.35-14.00 Õnnelik õpetaja ja õpilane – kas müüt või tegelikkus?
Tiina Saar-Veelmaa, psühholoog, tööõnne uurija

14.00-14.25 Tugikeskus kohalikus omavalitsuses: väljakutsed ja võimalused
Aaro Nursi, Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskuse juhataja

14.25-14.55 Logopeed ja tema töö
Siiri Kliss, Eesti Logopeedide Ühingu vanem

14.55-15.00 Kokkuvõte seminarist

Üles

19. MÄRTS
Saal BOLERO 1
10.00-15.00 Kohaturundus koostöö piirkonnas – KELLELE? MIKS? MIDA? KUIDAS?

Kõnejuht: Andres Huul, MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused juhatuse liige

10.00-10.10 Sissejuhatus. Mis on Place Management ja miks see teema täna üldse oluline on?
Andres Huul, Maakondlikud Arenduskeskused MTÜ juhatuse liige

10.10-10.40 Elanike rahulolu mõõtmine rahvusvaheliselt.
Mari Rell, Eesti Panga analüütik

10.40-11.00 Millised on tagasirändajate ootused? Soomest tagasituleku lugu.
Maarja Brause, Türi Perepesa koordinaator

11.00-11.20 Kuidas elanikke juurde saada, mida teha teisiti? Kodu soetamise toetus KOV poolt – Türi valla näide
Pipi-Liis Siemann, Türi vallavanem

11.20-11.50 Kuidas külastajaid ligi meelitada? Kuidas ja miks alustasime Ida-Viru Turismiklastriga ja kuhu oleme jõudnud täna?
Kadri Jalonen, Eesti Turismiedendaja 2018 , Ida-Viru turismikoordinaator, SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus

11.50-12.20 Turismiorganisatsioonide juhtimise väljakutsed regioonis
„Uuring Hiiu, Lääne ja Saare maakondade juhtimisvõimekuste tõstmiseks turismi valdkonnas“ (Tallinna Ülikool 2020) lõpparuande tutvustus.
Ave Viks, Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudi valitsemisteaduste lektor

12.20-13.00 LÕUNA

13.00-13.30 Turismisihtkoha juhtimise väljakutsed Eestis
Mis on DMO-d (destination management organisation) ja kuidas nende abil toimuks sihtkoha juhtimine paremini?
Liina Maria Lepik, EAS Turismiarenduskeskuse direktor

13.30-14.00 Tööstusinvesteeringud – kuidas leida ja hoida?
Ida-Virumaa tööstusalad – õppetunnid loomisest ja tänased väljakutsed. Mida saab kohalik omavalitsus teha, et investeeringuid ligi meelitada?
Teet Kuusmik, SA Ida- Virumaa Tööstusalade Arendus juhatuse liige

14.00-14.40 Paneeldiskussioon: Kuidas leida parim tasakaal erinevate huvide vahel ja millised peaksid olema koostöömudeli põhimõtted?
Osalevad kõik ettekandjad

14.40-14.45 Kokkuvõte ja päeva lõpetamine

19. MÄRTS
Saal BOLERO 2
10.00-15.00 IT segadus ja selle korrastamine

10.00-10.10 Sissejuhatus
Margus Noormaa, Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) peadirektor

10.10-10.40 Mis kasu on kohalikul omavalitsusel oma IKT korraldamisel Eesti Linnade ja Valdade Liidust?
Kaupo Kase, Eesti Linnade ja Valdade Liidu projektijuht
Henri Pook, Eesti Linnade ja Valdade Liidu KOV IKT Kompetentsikeskuse spetsialist ja projektijuht
Nevel Paju, Eesti Linnade ja Valdade Liidu KOV IKT Kompetentsikeskuse spetsialist
Kaimo Käärmann-Liive, Eesti Linnade ja Valdade Liidu nõunik

10.40-11.00 Küberturve kontrollija vaatest
Ilmar Toom, Riig Infosüsteemi Ameti infoturbe meetmete arendamise ja järelevalve osakonna juhataja

11.00-11.20 Kohaliku omavalitsuse küberturbe reguleerimine – kohustused ja millises järjekorras hakata olukorda KOV-s parandama
Ilmar Toom, Riig Infosüsteemi Ameti infoturbe meetmete arendamise ja järelevalve osakonna juhataja

11:20-11:40 Andmekaitse riskikäsitlus ja nõuded sellele. Veebilehtedele ligipääsetavus.
Urmo Parm, Andmekaitse Inspektsiooni (AKI) tehnoloogiadirektor

11:40-12:00 Isikuandmete kaitse üldmäärusest tulenevad nõuded kohalikule omavalitsusele, andmekogud, RIHA
Maarja Kirss, AKI koostöödirektor

12:00-12:30 Riigipilv
Priit Kollo, Riigi Infokommunikatsiooni SA IT juht

12:30-12:50 Saaliga ühine arutelu ettekantud teemade ainetel

12.50-13.30 LÕUNA

13.30-13.50 Tallinna linna IKT taristu haldamine ja arendamine
Gert Väli, Tallinna infotehnoloogia teenistuse arvutisüsteemide osakonna juhataja (platvormteenused ja infoturve)

13.50-14.10 Turvaline IKT haldamine RMIT-i näitel
Käärt Kaljuvee, Rahandusministeeriumi Infotehnoloogikeskuse projektijuht

14.10-14.30 Digitaalne identiteet. TARA, SiGA, SiVa
Mark Erlich, RIA eID osakonnajuhataja

14.30-15.30 Lairiba juurdepääsuvõrkude rajamine maapiirkondades. Hetkeseis ja plaanid.
Raigo Illing, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi sideosakonna nõunik
Oliver Ruus Elektrilevi OÜ programmijuht

Üles

19. MÄRTS
Saal DUETTO
10.00-11.00 Riigihangete töötuba

– Riigihangete rakenduspraktikas ette tulnud olulisemad murekohad
– Riigihangete seaduse kavandatavad muudatused
Kristina Laarmaa, vandeadvokaat

Üles

19. MÄRTS
Saal DUETTO
11.10-12.10 Nutikas kohalik omavalitsus

Kõnejuht: Kertu Laadoga, Rae valla kommunikatsioonijuht

11.10-11.25 KOVTP arengud
Kaimo Käärmann-Liive,  Eesti Linnade ja Valdade Liidu nõunik  

11.25-12.10 Äpid valla kommunikatsioonikanalina
Maarja Kauge, Järva valla avalike suhete peaspetsialist
Liina Siniveer, Hiiumaa avalike suhete osakonna juhataja
Merilyn Säde, Elva valla kommunikatsioonijuht

12.10-12.50 LÕUNA

12.50-15.00 „Kuidas oma sõnumiga kohale jõuda?“

12.50-13.10 Kuidas kohalike omvalitsuste finantstulemusi kommunikeerida
Ellen Tohvri, EFTA Accounting OÜ

13.10-13.30 Omavalitsuste roll riski- ja kriisikommunikatsioonis
Ave Eerma, Valitsuse kommunikatsioonibüroo strateegilise kommunikatsiooni nõunik

13.30 – 14.00 Tallinna linnameedia uus tulemine
Kristi Ruul, Tallinna Linnavalitsuse kommunikatsioonijuht

14.00-15.00 Paneeliarutelu: Linna- ja vallalehed – täna, homme, ülehomme?
Ragne Kõuts-Klemm, Tartu Ülikooli ajakirjandussotsioloogia dotsent
Mart Võrklaev, Riigikogu liige, Rae vallavolikogu liige
Valdur Vacht, Keila linna pressiesindaja
Väino Koorberg, Eesti Akadeemilise Ajakirjanduse Seltsi liige ja saate “Olukorrast ajakirjanduses” saatejuht

Üles

19. MÄRTS
Saal ANDANTE
10.00-14.25 Arendustegevus linnades ja valdades taristute kavandamisel

Kõnejuhid:
Kurmet Müürsepp, Antsla abivallavanem, Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse liige
Ott Kasuri, Eesti Linnade ja Valdade Liidu arendusjuht

10.00-10.15 Linnade ja Valdade arendusvaldkonnad 2021-2027, vajadused jätkusuutliku arengu tagamiseks
Priidu Ristkok, Rahandusministeeriumi regionaalarengu osakonna juhataja

10.15- 10.45 Riigikontrolli analüüs Riigikogule „ KOV tegevus ettevõtluse arendamisel ja milline võis olla see roll tulevikus, kuidas selle täitmist motiveerida“
Illar Tõnisson, Riigikontrolli vanemaudiitor

10.45-11.40 Kohaliku omavalitsuse roll ettevõtluskeskkonna arendamisel

Kuidas URBACTi algatused ettevõtlusega seostuvad
Kadri Leetmaa, TÜ vanemteadur/ URBACT Eesti

URBACTi arendusprojektid:
Maapiirkondade ja linnade koostöö kohaliku toidu edendamisel
Kristiina Tammets, Tartumaa Arendusseltsi tegevjuht

Space4People – kvaliteetne linnaruum kohaliku ettevõtluse toetajana
Lenna Hingla, Valga valla planeeringute juhtivspetsialist

“Find Your Greatness” (URBACT) – linnade koostöö ja mainekujundus
Toomas Sarapuu, Võru abilinnapea

BioAware- ettevõtlikkus, liigirikkus, keskkonnateadlikkus ja kaasatus Võru linnas
Tiina Hallimäe, Võru linna arendusnõunik

11.40- 12.25 Kesk- Läänemere programmi INTERREG/Central Baltic arendusprojektid
Merike Niitepõld, INTERREG Central Baltic tegevjuht
Ingel Türk, Riigi Tugiteenuste Keskuse Kesk-Läänemere projekti infojuht

INTERREG arendusprojektid:
Väikesadamate teenuste täiustamine Hiiumaa vallas
Sven Kriggulson, Hiiu Vallavalitsuse projektijuht

Linnalise keskkonna planeerimise võlu Tartus koostöös naaberriikide Läti ja Soome partnerlinnadega
Mati Raamat, Tartu linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonnajuhataja asetäitja

12.25-12.55 Maapiirkonna elu- ja ettevõtluspiirkonna arendamine
Olavi Petron, Maaeluministeeriumi maaelupoliitika ja analüüsi osakonna juhataja

12.55-13.15 Kohalik omavalitsus – võimalused ettevõtluskeskkonna kujundamisel ja ettevõtjate ootused
Arvo Maling, Nuia PMT juhataja, ettevõtja ja Mulgi Vallavolikogu esimees

13.15-13.35 Accelerate Estonia programmist ja omavalitsuste uued võimalused
Viljar Lubi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu asekantsler

13.35-13.55 Heaolu majanduse arendamine kohalikul tasandil
Katri-Liis Lepik, Tallinna Ülikooli dotsent
Kadri Kangro, Võrumaa Arenduskeskuse heaolu arendusnõunik

13.55-14.25 Koolitused omavalitsustele 2020-2021
Mart Uusjärv, Rahandusministeeriumi regionaalhalduspoliitika osakonna juhataja

Üles

19. MÄRTS
Saal ALLEGRO
10.00-11.00 Väikesaared

Teema: “Rohelise valla märgise väljatöötamine”  

Teema: “Rohelise valla märgise väljatöötamine”  
Üha enam mõjutab piirkondade kuvandit ja turistide liikumisvooge keskkonnateadlikkus. Praktilises töötoas arutleme “Rohelise valla” märgise väljatöötamise ja rakendamise üle, mis aitaks hoida meie kodukohad puhtad ja teenusepakkujad turistidega hõivatud. 

Kõnejuhid: Martin Aadamsoo, Väikesaarte Liidu tegevjuht, Digikultuuriaasta 2020 juht ja Hannu Lamp, taastuvenergia ekspert, Seidla mölder, Postimehe aasta inimene 2011

Üles

19. MÄRTS
Saal ALLEGRO
11.00-13.00 Kultuur

Kõnejuht: Kaja Mõts, Rahvakultuuri Keskuse kommunikatsiooni-ja personalijuht

Teema on kavandatud volikogu liikmetele, linna ja vallajuhtidele, omavalitsuste kultuuri ja raamatukogutöötajatele (sh planeerimisspetsialistid, arenguspetsialistid, valla- ja linna-arhitektid) Haldusreformi on kaasa toonud erinevaid suunamuutusi ja uute sihtide seadmisi nii kodanikuühiskonna, kohaliku omavalitsuse kui riigi tasandil. Kultuuri paneelis heidame pilgu kohaliku omavalitsuse erinevatele võimalustele kultuurikorralduses ja seda läbi toetusmeetmete, lõimumistegevuse, tuleviku raamatukogude kui praktiliste näidete varal ning räägime kultuuripärandist ja muinsuskaitsealade kaitsekorrast.

11.00-11.20 Regionaalne kultuurikorraldus peale haldusreformi ja toetusmeetmetest rahvakultuuri toetuseks kodanikuühiskonnas kui kohalikus omavalitsuses
Kalle Vister, Rahvakultuuri Keskuse direktor
Margit Salmar, Rahvakultuuri Keskuse toetusmeetmete osakonna juhataja

11.20-11.40 Kultuuripärand ja omavalitsus – kohalik identiteet, planeeringud, muinsuskaitsealade kaitsekorrad ja toetused
Siim Raie, Muinsuskaitseameti peadirektor

11.40-12.00 Arengutest pärandimaastikul: rahvaraamatukogude seadus ja rahvakultuuri kollektiivide juhendajad
Merilin Piipuu, Kultuuriministeeriumi asekantsler

12.00-12.20 Tartumaa kultuuristrateegia ja Loov Tartumaa koolitusprogrammi tutvustus
Sven Tobreluts, Tartumaa Omavalitsuse Liidu tegevjuht
Astrid Hallik, Tartumaa Omavalitsuse Liidu kultuurinõunik

12.20-12.40 Kohalike omavalitsuste kaasamine lõimumistegevustesse
Piret Hartman, Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler

12.40-13.00 Tuleviku raamatukogud digikultuuri saatkondadena
Martin Aadamsoo, Digikultuuriaasta 2020 juht

Üles

19. MÄRTS
Saal ALLEGRO
13.00-15.00 Liikuvuse planeerimine ja korraldamine parema tuleviku nimel

Kõnejuhid:
Heiki Hansen, Elva abivallavanem
Ain Valdmann, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti juhataja

13.00-13.20 Teekatendi- ja kaevukonstruktsioonide projekteerimisele esitatavad nõuded
Reio Vesiallik, Talinna Keskkonna – ja Kommunaalameti juhataja asetäitja

13.20-13.40 Kuidas uued tehnoloogiad muudavad meie transpordipilti
Dago Antov, Tallinna Tehnikaülikooli transpordiplaneerimise professor

13.40-14.00 Harjumaa 2050 – keskkonnasäästlik taristu ja süsinikneutraalne transport
Joel Jesse, Harju Omavalitsuste Liidu tegevdirektor

14.00-14.20 Lagunevad teed – kas paratamatus
Henri Prank, AS Teede Tehnokeskuse labori juhataja

14.20-14.40 Erateede avalikku kasutusse andmine läbi sundvalduse seadmise
Enno Reis, Saaremaa vallavalitsuse teede peaspetsialist

Üles