Messiala 21

Messil osalevad (paigutusplaan – .pdf fail):

1. Geodata Arendus OÜ
2. Sotsiaalkindlustusamet
3. Veera OÜ
4. AlphaGIS
5-6 Tiptiptap OÜ
7 Tresoor Tarkvara OÜ
8 Statistikaamet
9 Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus
10 AruCAD Süsteemid OÜ
11 AS Fujitsu Estonia
12 Muusikaaed OÜ
13 Regio OÜ
14-15 Extery OÜ
16 AS Teede Tehnokeskus
17-18 Atix OÜ
19 Civitta Eesti AS
20 ExtendLaw OÜ
21 Rahandusministeerium
22 Dambis Eesti OÜ
23 Integratsiooni Sihtasutus
24-27 SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
28 Riigi Tugiteenuste Keskus
29 Future Dialog OÜ

Endiselt saab taotleda messitoetust (Taotlus esitatakse ettevõtlusteenistusele vähemalt 21 kalendripäeva enne messi algust. Hiljem esitatud taotlused jäetakse läbi vaatamata):
https://www.tallinn.ee/ettevotjale/Teenus-Messitoetus
Kätlin Veik
ettevõtluskonsultant
Tallinna ettevõtluskeskus
strateegiakeskuse ettevõtlusteenistus
640 4388, 5061641
http://www.tallinn.ee/ettevotjale

Korraldustiimi juht on Sirje Ludvig, vt. https://lvp.elvl.ee/kontakt/