Messiala 2023

Messil osalejad on märgitud alloleval plaanil.

Original Sokos Hotel Viru Konverentsikeskus

Messile registreerimine https://evald.ee/elvl/
Lisainfo: sirje.ludvig@elvl.ee

Nr 1

Fujitsu Estonia AS  https://www.fujitsu.com/ee/   

pakub kohalikule omavalitsusele Persona personali- ja palgatarkvara ning modernset finantstarkvara Microsoft Dynamics 365 BC platvormil.

Personaga tagad, et igas asutuses on ühtne kord personalihalduseks. Kõik personaliga seonduvad andmed on ühes kohas ja hõlpsasti leitavad, neid ei pea eraldi salvestama, ega otsima erinevates süsteemides ja tabelites.

Finantstarkvara Microsoft Dynamics 365 BC-ga väheneb käsitöö ja vigade arv, aga suureneb targa töö osakaal.

Nr 2

Tiptiptap OÜ  https://www.tiptiptap.ee/    

toodab Eestis laia valikut laste mänguväljaku atraktsioone, skateparke, fitnessivahendeid, spordivahendeid pea kõikidele spordialadele, multifunktsionaalseid spordiväljakuid, pargiinventari. Paigaldame oma tooteid, staadionikatteid ja turvaaluskatteid. Meie toodete Põhjamaine disain ja kvaliteet on hinnatud kaup üle maailma 25 riigis. 

Nr 4a

Spin Tek AS  https://www.spin.ee/

Spin TEK on Eesti vanim IT ettevõte, mis alustas oma tegevust 1991.aastal. Meie põhiliseks tegevusvaldkonnaks on originaaltarkvara tootmine, arendamine ja kasutajatele tugiteenuse kindlustamine. Pakume kvaliteetseid tarkvaralahendusi nii avaliku- kui erasektori ettevõtetele. Oleme 30-aasta jooksul arendanud üle 60 erineva originaaltarkvara ja infosüsteemi. Veel tegeleme ka majutusteenuse pakkumisega, IT infrastuktuuri halduse, riistvara müügi, hoolduse, remondiga ning samuti ka viirusetõrje teenustega.

Nr 4b

Geospatial OÜ  https://www.geospatial.ee/

Geospatial OÜ on Eesti ettevõte, mis on spetsialiseerunud CAD/GIS süsteemide arendamisele ning andmehaldusteenuste pakkumisele. Meie pakutavate teenuste hulka kuuluvad geoinfosüsteemide arendamine, hooldamine ja monitoorimine, tehnovõrkude haldamisega seotud küsimuste lahendamine, võrguandmete ruumiline planeerimine, ehitusdokumentatsiooni kontroll ja võrgu kirjeldamine, maakasutuse seadustamine tehnovõrkude ja rajatiste ehitamiseks, hooldamiseks ja omamiseks, ruumiinfo korrastamine ning QGIS-koolitused.

Geospatial OÜ pakub omavalitsustele geodeetiliste andmete kontrollimise teenust MKM kontrolleri näol, mis aitab planeerimis- ja ehitustegevust efektiivsemaks muuta. Lisaks pakume ka geodeetiliste andmete haldamise platvormi Koondplaan, mis võimaldab klientidel andmeid tõhusalt hallata ja neid vajadusel jagada.

Meie eesmärk on aidata klientidel oma tegevust tõhustada, pakkudes neile kvaliteetseid ja usaldusväärseid lahendusi geoinfo valdkonnas. Ettevõtte põhiväärtused hõlmavad klientide rahulolu, tipptasemel tehnoloogiat ja oskusi, professionaalset suhtumist ja koostööd ning tulemustele orienteeritud lähenemist.

Nr 5

Fleet Complete Eesti OÜ  https://fleetcomplete.ee/

Fleet Complete on telemaatika ettevõte, kes aitab läbi digitaliseerimise parandada ettevõtetel oma tegevuse tõhusust, vähendada kulusid ja keskkondlikku jalajälge ning tõsta tootlikkust.

Keskendudes innovatsioonile ja klientide muutuvatele vajadustele, pakub Fleet Complete sõidukipargi GPS põhiseid halduslahendusi ning mobiilset tööjõuhaldustarkvara.

Nr 6

Future Dialog OÜ  https://et.futuredialog.co/

Future Dialog loob mobiilirakendusi, mis aitavad kogukondadel koostööd teha, muudatusi ellu viia ja targa tehnoloogia abil enda elukeskkonda paremaks muuta.

Nr 7

MTÜ ASÕP  https://www.asendusopetaja.ee/

Sotsiaalne ettevõte, kes viib kokku koolid ja sobilikud asendusõpetajad, sest iga tund loeb!

Nr 8

Minuomavalitsus https://minuomavalitsus.ee/

Minuomavalitsus.ee veebileht avaldab põhjalikku ja usaldusväärset teavet kohalike omavalitsuste teenuste kohta. Meie eesmärk on anda kodanikele ja otsustajatele vajalikku teavet, et neil oleks võimalik teha teadlikke valikuid ja edendada positiivseid muutusi oma kogukondades.

Meie platvorm pakub läbi sadade kriteeriumide süstemaatilist ülevaadet kohalike omavalitsuste teenuste seisukorrast. Haridusest ja sotsiaalhoolekandest kuni turvalisuse ja infrastruktuurini, katame laia valikut teemasid, et tagada meie kasutajatele terviklik ülevaade nende omavalitsuse toimimisest.

Meie platvormi abil saavad kasutajad lihtsalt tuvastada, millised teenused töötavad sujuvalt ja millised vajavad tähelepanu. Lisaks saab omavalitsusi omavahel võrrelda. Ausa ja õiglase võrdluse tegemiseks saab valida sarnaste demograafiliste ja majanduslike profiilidega omavalitsusi.

Usume, et läbipaistev ja kättesaadav teave on toimiva demokraatia alus. Minuomavalitsus.ee soodustab avatud dialoogi ja andmepõhist otsustusprotsessi.

Paremad kohalikud teenused üle Eesti!

Nr 8a

Regio OÜ  https://www.regio.ee/

 • Pakume seinakaartide, välikaartide ja infotahvlite teostust alates kaardi koostamisest kuni tahvli paigalduseni. Koostame ja valmistame ka voldikkaarte, plokist rebitavaid turismikaarte, brošüüre ja muid kohalikele omavalitsustele vajalikke trükiseid.
 • Regiol on Eesti ruumiandmete andmebaas, mida täiendatakse ning parandatakse igapäevaselt. Pakume klientidele oma andmeid  üle veebi API teenustena, mida saab lihtsasti integreerida oma töövoogu või rakendusse. APi kaudu on võimalik kasutada aluskaarti, aadresside ja huviobjektide otsingut ning teekonna arvutusi.
 • Pakume ka erinevate ruumiandmete töötlemise ja analüüsi teenust: tabelite korrastus, digitaliseerimine, andmete kogumine ja süstematiseerimine, teemakaardid jpm.

Nr 8b

Kleenoil Eesti OÜ   www.carenoil.ee  

Kaasaegsed jäätmete kogumislahendused ja biojäätmete kompostimislahendused.

 • Mr.Fill “Tark Linn” platvorm koos nutikate prügikastidega. Täituvuse jälgimine ja teavitused, Päikeseenergial töötavad, pressiga prügikastid ja teisaldatav purkide/plastpudelite taaraautomaat.
 • Biojäätmete kompostrid eramutele, kortermajadele, hotellidele, kaubanduskeskustele, koolidele ja lasteaedadele, toitlustusasutustele. Kompostimine 24 tunniga.

Mr.Fill / OKLIN / HotBin / Biologic System

Nr 9

LIFE programm https://life.envir.ee/

Kuidas taastada minevikus kuivendatud soode veerežiimi, hooldada liigirikkaid poollooduslikke kooslusi, parandada rannikualade ja kohalike veekogude seisundit, kaitsta ohustatud liikide asurkondi, kohaneda kliima soojenemisega seotud muudatustega, parandada tööstuspiirkonda ümbritseva keskkonna kvaliteeti või leida juba kasutatud ressurssidele uusi innovaatilisi funktsioone kui finantsilisi vahendeid kohalikul tasemel napib? Üheks selliseks Euroopa otsetoetuseks on LIFE programm, mille abil on kohalikel omavalitsustel, riigiasutustel ja ettevõtjatel võimalus oma projektile rahastust taotleda. LIFE programm annab võimaluse ja vahendid midagi Eesti looduse ja keskkonna heaks ära teha nii, et see ka reaalselt olulist mõju avaldaks.

LIFE #loodusejakeskkonnaheaks

Nr 10

Kiili Betoon OÜ  https://www.kiilibetoon.ee/

Kiili Betoon OÜ on Eesti suurim betoonist väikeelementide ja astmeplaatide tootja, omades sel alal juba 25-aastast kogemust!

Nr 11

Dambis www.dambis.ee

Eesti esimene linnamööbli tootja ja maaletooja. Pakume väga laia valikut välimööblit, mida iseloomustab vastupidavus ja kasutajasõbralik disain. Meilt leiate lisaks pargipinkidele, prügikastidele ja jalgrattahoidjatele ka mänguväljakuid, fitnessiväljakuid, pollareid, ootepaviljone ja palju muud. Oleme oma kliendi kõrval ideest paigalduseni ja pakume ka välimööbli hooldusteenust. Lai tooteportfell hõlmab Skandinaavia disaini, Euroopas tunnustatud brändide toodangut, aga ka eritellimusel valmistatud innovaatilisi disainilahendusi, mis on loodud kirgastama ja ilmestama põhjamaiselt karget linnapilti. Dambise linnamööbel on valmistatud kvaliteetsetest materjalidest, et tagada selle vastupidavus ilmastikutingimustele ja sagedale kasutusele.

Nr 12

Teede Tehnokeskus AS  https://teed.ee/

teede- ja ehitusvaldkonnas tegutsev sõltumatu ekspert, kes pakub teeomanikele järgmisi teenuseid:

 • Teede kandevõime hindamine enne massvedude lubamist
 • Teede ja tänavate seisukorra mõõtmised, teehoiukavade koostamine
 • Teede ja rajatiste ekspertiiside teostamine
 • Teedeehituse omanikujärelevalve
 • Ehitusmaterjalide ja betoontoodete laboratoorne katsetamine
 • Liiklusuuringute teostamine, liiklusloendus
 • Teeilmaprognoosid ja TIK veebiteenus teehooldajatele
 • Teeilmajaamade ehitus ja hooldus
 • Teedealased täienduskoolitused

Nr 13

Riigihangete Keskus (Hangete Korraldamise MTÜ)  http://www.riigihangetekeskus.ee/

Riigihangete keskus (Hangete korraldamise MTÜ) on 2008 a. omavalitsuste poolt ellu kutsutud kompetentsikeskus.

Euroopa Liidu ja Eesti innovatsioonistrateegiad ning seatavad kliimaeesmärgid nõuavad uut ja kompleksset lähenemist ostu ja hankekäitumisele ja uute rohetehnoloogiate kasutuselevõttu. Konsolideeruv turg ja üha enam lõimuv Euroopa Liit ootavad KOV ja teiste hankijate  kohanemist uute lahenduste ja tehnoloogiatega. Kohalikel omavalitsustel puudub täna keskne hangete ja ostu nõustamise süsteem, seda eriti kestlike ja keskkonnahoidlike hangete osas.

Oleme kohalikele omavalitsustele kompetentsikeskuseks kõiges hangetesse puutuvas.

Nr 14


MUUW Estonia OÜ  https://muuw.eu/

MUUW Estonia OÜ on turuliider valdkonnas, mis toob Teieni kvaliteetsed mänguväljakud, välijõusaalid, turvakatendid, ökoloogilised käiguteed, pargitooted ja metallääriseid õuealadele tunnustatud tootjatelt üle Euroopa ja mujalt maailmast. Esindame Eestis tootjad ja kaubamärke: HAGS, Buglo, Playtop, Playtop with Nike Grind, Denfit, Stabilizer2000, Milford, Norna, Tayplay, Thermmark jt. Koostöös meie partneritega rekreatsiooniala ehitusvaldkonnast pakume klientidele ja koostööpartneritele “võtmed kätte” lahendust, projekteerimist, koostet-paigaldust kui ka hooldust mängu- ja spordiväljakutele. Tulge avastage kvaliteetsed ja ilusad mänguväljakud, välijõusaalid ning keskkonnasõbralikud turvakatendid ja käiguteed. Teeme avaliku väliruumi ilusaks, sisukaks ja turvaliseks!

Nr 15

VEERA OÜ  www.veera.eu 

VeeRa (virtuaalne eelarverakendus) on pilvepõhine eelarve koostamise ja täitmise jälgimise lahendus kohalikele omavalitsusele, keskmistele ja suurtele organisatsioonidele. Kasutusel juba 75% Eesti KOV-ides, üle 4000 aktiivse kasutaja, hallatavate eelarvete kogumaht üle 4 miljardi euro. VeeRa muudab eelarved kõigile osapooltele arusaadavaks ja läbipaistvaks.

Eesti Linnade ja Valdade Liidu (ELVL) poolt tellitud uuringu “KOV-ide poolt elanikele teenuste osutamiseks kasutatavate peamiste infosüsteemide analüüs” lõppraportis (valminud Proud Engineers OÜ poolt 2022. a) toodi VeeRa esile positiivse näitena, sest rakendus pole välja kasvanud mitte tehnilisest lahendusest, vaid konkreetse teenuse teadmisest st teenusejuhtimise võimekus ja kontroll teenuse üle on suur loomulikul teel ega ole aja jooksul omandatud.

Nr 16

AlphaGIS OÜ   www.alphagis.ee

Eesti juhtiv geoinformaatika ettevõte, mis pakub GIS-tehnoloogial ja erinevatel IT-lahendustel põhinevaid teenuseid. Ettevõte on maailma enimkasutatava GIS-tarkvara tootja Esri (Environmental Systems Research Institute Inc) toodete ametlik edasimüüja Eestis. Esri tooteid kasutavad omavalitsuse juhtimise, planeerimise ja muude igapäevaste tööde tegemisel rohkem kui kolmandik Eesti kohalikest omavalitsustest.

Nr 17

EXTERY OÜ  www.extery.ee

Extery on Eesti tunnustatuim linnamööbli kaubamärk.

Tähendusliku välimööbli toel aitab Extery luua mitmekülgset ja inspireerivat linnaruumi. Extery välimööbli kollektsioonist leiad Eesti disainerite loodud pargipingid, lauad, prügikastid, jalgrattahoidjad, pollarid ja taimekonteinerid ning erinevad komplektid, millega luua inimkeskne, mugav ja ilus avalik ruum.

Extery kollektsiooni iseloomustab kestlik põhjamaine disain, mille loomisel on kasutatud ilmastikule vastupidavaid materjale ja jätkusuutlikku tehnoloogiat.

Tule ja tutvu uute disainidega, millega rikastada meie ühist jagatavat eluruumi!

Extery – põhjus õue tulla!

Nr 18

GEODATA ARENDUS OÜ https://eomap.ee/  ; https://evald.ee/

Oleme omavalitsustele head partnerid tarkvaralahenduste loomisel (KOVGIS EVALD toodete perekond), mille ühe alamtoote abil registreerusite ka Linnade-Valdade Päevadele 2023. Lisaks tarkvaraarendusele ja -koolitusele pakume:

 • Teede ja/või välisvalgustuse inventariseerimine
 • Ruumiandmete korrastamine
 • Geograafilised seinakaardid ja –välikaardid
 • Erinevad geograafilised trükised / eritellimused
 • Turismikaardid ja atlased

Postkaardid, kalendrid, kinkekotid ja õppevahendid

Nr 19

ExtendLaw OÜ  https://extendlaw.com/

ExtendLaw on välja töötanud Eestis unikaalse seaduste tõlgendamise ja oskusteabe haldamise rakenduse xLaw, mille eesmärk on koondada ja süstematiseerida õigusalast infot ning muuta tööprotsessid efektiivsemaks.

Tänaseks kasutab xLaw rakendusi enam kui 2500 juristi nii era- kui avalikust sektorist.

Kohalike omavalitsuste töötajate igapäevase töö optimeerimiseks oleme loonud ainulaadse KOV õigusaktide otsingusüsteemi, kus saab mugavalt sõna või fraasi järgi otsida õigusakti ja sätet, kusjuures tulemused kuvatakse koos kontekstiga käänetest sõltumatult ning arvestatud on haldusreformi. 

NR 20

Evelekt AS  https://b2b.home4you.ee/et/

AS Evelekt on Home4you kaubamärgi omanik ja tegutseb sisustusvaldkonnas juba 30 aastat.

Oleme kaasamõtlev partner ja sisustame Teie kontori, büroo ja ühiskondlikud pinnad.

Meie tugevuseks on 5000+ toodet kohe laos ja kiire tarne.

Oleme loonud B2B keskkonna, kus registreerunud kliendid näevad tooteid, laoseise ja tarneaegu, hulgihindu ning saavad mugavalt esitada tellimusi. Tellimiskeskkond asub www.b2b.home4you.ee.

Nr 21

PowerU Powerup Fuel Cells OÜ      https://enterprise-europe.ee/

on Eesti startup ettevõte, mis tegutseb vesinikkütuseelemendi väljaarendamisega, mille peamiseks sihtgrupiks on hetkel merenduse valdkonna ettevõtted (nt. jahtlaevade tootjad). Hetkel osalevad nad Tartu Teaduspargi juhitavas Euroopa Kosmoseagentuuri inkubaatori Eesti harus (www.esabic.ee).

Nr 22

3Di / Hades Geodeesia OÜ   https://3di.ee

3Di põhitegevuseks on ruumiandetel põhineva informatsiooni kogumine, töötlemine ja edastamine kinnisvara elukaarel tegutsevatele klientidele. Ettevõtte strateegia on suunatud väärtuse lisamisele kogu kinnisvara elukaare protsessidesse läbi innovatiivsete ja kliendikesksete lahenduste. Kogume nii 2D kui ka ka 3D andmeid ning suudame need edastada lihtsasti kasutataval ja vaadetaval kujul. Näiteks Tallinna linna osaline 3D realistlik mudel või siis kogu Tartu linna kõrge resolutsiooniline ortofoto. Ortofoto on kasutatav erinevates seadmetes ja ülimalt detailne, mis annab hoopis uue mõõtme selliste andmete kasutamisele ja võimalustele.

Nr 22a

PlanPro OÜ https://planpro.ee/

PlanPro on terviklik tarkvaralahendus asutuse strateegiliseks juhtimiseks, tööde planeerimiseks, korraldamiseks ja jälgimiseks ning töötulemuste hindamiseks. Seejuures tekib selgem ülevaade asutuse protsessidest, paraneb infovahetus ning väheneb vajadus erinevate Exceli tabelite järele.

PlanPro on Eesti avalikus sektoris laialt levinud ning aitab kohalikel omavalitsustel:

 • viia ellu arengukava strateegilisi eesmärke ja hallata mõõdikuid;
 • lihtsustada tööplaani planeerimist, koostamist ja täitmist;
 • koostada erinevaid tegevusplaane (nt koolitus- ja hankeplaanid);
 • esitada aruandeid ja saada ülevaadet eesmärkide täitmise kohta;
 • planeerida tööaega ja raporteerida tegelikku ajakulu;
 • koostada eelarvet ja jälgida selle täitmist;
 • hinnata ja hallata riske;
 • organiseerida koostööd ja suhtlust allorganisatsioonidega;
 • läbi viia arenguvestluseid ja rahulolu-uuringuid, hinnata kompetentse.

Pakume abi ka tarkvara juurutamisel ning teeme ettepanekuid, kuidas protsesse efektiivsemaks muuta.

Nr 23

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK)  https://kysk.ee/

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital on loodud selleks, et toetada ja arendada kogukondi ja kodanikuühiskonda. Lisaks riigi toetusmeetmetele vahendame ka Euroopa Liidu toetusprogrammi CERV vahendeid. Messil jagame informatsiooni toetusmeetmete kohta, mis on suunatud konkreetselt kohalikele omavalitsustele ja nende allasutustele.

Nr 24

Eesti Töötukassa  https://www.tootukassa.ee/

Eesti Töötukassa korraldab töötuskindlustust eesmärgiga tagada:

 • töötuse korral tööotsingute ajaks kaotatud sissetuleku osaline kompenseerimine;
 • töölepingu ülesütlemise hüvitamine töötajale koondamise korral; 
 • töötajate nõuete kaitse tööandja maksejõuetuse korral, 

ning viib ellu tööpoliitikat eesmärgiga tagada: 

 • tööealise elanikkonna võimalikult kõrge tööhõive;
 • pikaajalise töötuse ja tööturult tõrjutuse ennetamine.  

Nr 25

Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK)  https://www.rtk.ee/ 

RTK enam kui 400 töötajat panustavad igapäevaselt selle nimel, et pakkuda avaliku sektori asutustele erinevaid tugiteenuseid ning korraldada Euroopa Liidu ja mitmete Eesti riigieelarveliste toetuste jagamist, järelevalvet ja makseid.

Euroopa Liidu territoriaalse koostöö programmidest (Interreg) asuvad RTKs Eesti-Läti ja Eesti ELi välispiiri programmi korraldusasutused ja sekretariaadid, Kesk-Läänemere programmi infopunkt ning Interreg projektide Eesti partnerite finantskontroll.

Nr 27

Greenspect www.sustinere.ee

Greenspect on veebiplatvorm organisatsioonidele ja ettevõtetele oma kliimamõju mõõtmiseks ja juhtimiseks. Digitaalse tööriista kaudu on võimalik mõõta ära kohaliku omavalitsuse (kui asutuse) süsiniku jalajälg, võrrelda oma tulemust teistega, saada nõu mõju vähendamiseks kui eesmärgistamiseks. Kliimamõju mõõtmise tulemuse saad põhjalikust tulemusraportist mis võimaldab mõista, kui suur on Sinu asutuse mõju kliimale (mõõdetuna t/CO₂ ekv) ja kui suurt rolli omab kogumõjust  Sinu energiatarbimine, jäätmeteke, sisseostetud kontoritehnika, tööreisid või hoopis töötajate koju-tööle liikumine. See on väärt sisend mõistmaks, kuidas alustada oma mõju vähendamist. Kui jääd andmete kogumisel hätta, saad tuge küsida Chat-lahendusekaudu Sustinere keskkonnaekspertidelt. Greenspect on arendatud välja Eesti juhtiva jätkusuutlikkuse nõustamisagentuuri, Sustinere, poolt, kelle ekspertidel on kliimamõju osas enam kui 3000 tundi kogemust.

Nr 28

Datel AS  https://www.datel.ee/et/

Datel on üks Eesti kogenumaid  IT ettevõtteid,  meie tugevus on kompetents nii riistvara, tarkvaraarenduse kui esitlustehnika vallas.  Oleme enam kui 30 tegevusaasta jooksul teinud paljude eestimaalaste elu mugavamaks ja lihtsamaks, loonud suurel hulgal Eesti e-riigi teenuseid  sh maaregister, aadressiandmete süsteem, planeeringute register, turismiinfosüsteem, Eesti e-ehituse 3D kaksik).

Omame pikaajalist kogemust erinevate kaardirakenduste loomisel ning ruumiandmete analüüsil ja visualiseerimisel nii Eestis kui ka mujal maailmas. Aastal 2017 sõlmisime arenduskoostööleppe Euroopa Kosmoseagentuuriga ning 2018 tõime turule varajase hoiatuse süsteemi Sille.Space.

Kohalikele omavalitsustele pakume:

 • satelliidi infol põhinevat kaugseire teenust, mis võimaldab tuvastada illegaalseid ehitisi
 • ehitusjärelevalve teenust, mis aitab hinnata ehitustegevuse mõju ümbritsevale keskkonnale.

Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (ENUT)  https://enut.ee/  on mittetulundusühing, mis on pühendunud naiste ja meeste võrdõiguslikkuse kui ühe põhilise inimõiguse ja üldise hüve edendamisele kõigis ühiskonnaelu valdkondades.
ENUTi eesmärkideks on inimõiguste ja soolise võrdõiguslikkuse alase teabe levitamine ja teadlikkuse tõstmine, erinevate soolise võrdõiguslikkusega tegelevate organisatsioonide koostöö ning soouuringute alase õppe- ja teadustöö toetamine, osalusdemokraatia edendamine läbi naiste suurema aktiivsuse kõigis ühiskonnaelu sfäärides, nais- ja meesorganisatsioonide võrgustiku arendamine ning sooline süvalaiendamine.
ENUTis on ka Baltimaades ainulaadne soolise võrdõiguslikkuse alane interdistsiplinaarse raamatukogu.

Eesti Abipolitseinike kogu  https://abipolitseikogu.ee/

Eesti Abipolitseinike Kogu (EAPK) eesmärk on ühendada abipolitseinikud ühise organisatsiooni alla, et tagada ühtne areng, omavaheline kogemuste jagamine ja infovahetus. EAPK on partneriks Politsei- ja Piirivalveametile ning Siseministeeriumile abipolitseinikke toetava süsteemi arendamisel. EAPK osaleb erinevates komisjonides, mis tegelevad abipolitseinikke puudutavate õigusaktide välja töötamisega, et seadusloomes oleks esindatud ka abipolitseinike hääl ja huvid. Samuti propageerib EAPK abipolitseiniku staatust Eesti elanike seas, sest turvalise kodukoha ja riigi loome me kõik üheskoos.

Eesti Naabrivalve  https://naabrivalve.ee/

MTÜ Eesti Naabrivalve on 05. mail 2000 kodanikualgatuse korras asutatud ühing, mille eesmärgiks on tõsta elanike turvalisust kodudes ja nende lähemas ümbruskonnas elanike endi aktiivse tegutsemise tulemusel.

Kohvi pakub Bar Catering OÜ   https://barcatering.ee/

Bar Catering OÜ on neljast suure kogemuste pagasiga baarmenist koosnev ettevõte, mis pakub mitmekülgset ja paindlikku baariteenust erinevatel üritustel ja pidudel.