18.03

NB! Esialgne programm, muutused võimalikud!

18. märtsi töötoad:
10.00-11.15 Avamine
11.30-16.45 Eesti regionaalpoliitika valukohad ja tulevik
17.00-18.00 Paneelarutelu (kõnejuht Urmas Vaino)
11.30-16.55 Korras eelarve – kohaliku omavalitsuse kohustuste täitmise tagaja
11.30-16.50 Kohalik omavalitsus ja õigus
11.15-14.00 Haridusruumi jätkusuutlikkuse õnnevalem
14.15-17.00 Ootused kohalikule omavalitsusele sotsiaaltöös
11.15-13.20 Keskkonnasõbralik teenusedisain
13.50-16.45 Minu maa, minu vesi, minu KOV
11.30-16.45 Innovatiivsed lahendused IKT-s
11.00-13.00 KOV ja välispoliitika
14.00-15.30 Euroopa Harta naiste ja meeste võrdõiguslikkuse kohta kohalikus elus
15.35-17.00 Puhas ja vastutustundlik KOV

Õhtune programm
19.00 kogunemine Restorani Merineitsi
19.15 – Avasõnad, peaminister Jüri Ratas
ELVL juhatuse esimees ja Tallinna Linnavolikogu esimees Tiit Terik
19.30-23:00 etteasted ja tantsumuusika
Õhtujuht Andres Visnapuu
Toimub heategevusloterii

18. MÄRTS
Saal GRANDE 1+2
10.00-11.15 Avamine

Tiit Terik, Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse esimees

10.05-11.15 Avasõnavõtud
Jüri Ratas, peaminister
Jaak Aab, riigihalduse minister
Ülle Madise, õiguskantsler

18. MÄRTS
Saal GRANDE 1+2

11.30-16.45 Eesti regionaalpoliitika valukohad ja tulevik

Kõnejuhid: Tiit Terik, Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse esimees, Tallinna linnavolikogu esimees
Jan Trei, Eesti Linnde ja Valdade Liidu asedirektor
Siim Suursild, Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse liige

11.30-12.00 Valitsuse plaanid piirkondade arendamisel
Jaak Aab, riigihalduse minister

12.00-12.30 Eesti rahvastiku väljakutsetest ja lahendustest
Riina Solman, rahvastikuminister

12.30-13.00 Eesti regionaalse majanduse arengustsenaariumid – millises suunas liigub Eesti regionaalne areng?
Tea Danilov, SA Arenguseire Keskuse juhataja
Uku Varblane, SA Arenguseire Keskuse ekspert

13.00-13.30 LÕUNA

13.30-14.00 Strateegia „Eesti 2035“ – kuidas näevad välja riik ja kohalikud omavalitsused aastal 2035?
Eili Lepik, Riigikantselei strateegiadirektori asetäitja

14.00-14.30 Euroopa Liidu 2021-2027 finantsraamistik ja välisvahendite panus regionaalpoliitikasse
Priidu Ristkok, Rahandusministeerium regionaalarengu osakonna juhataja
Magnus Urb, Rahandusrahandusministeeriumi riigieelarve osakonna pikaajalise strateegilise planeerimise juht

14.30-15.20 Regionaaltasandi uuring
Arutelu suunab: Joel Jesse, Harjumaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor

Võimalikud lahendusteed Eesti regionaalseks valitsemiseks.
Ettekandjad:
Veiko Sepp, Tartu Ülikool
Sulev Lääne, Tallinna Ülikool
Rivo Noorkõiv, Geomedia
Uuringu meeskond: Kersten Kattai, Veiko Sepp, Rivo Noorkõiv, Sulev Lääne, Vallo Olle, Georg Sootla, Sulev Mäeltsemees, Mikk Lõhmus, Ave Viks, Indrek Saar, Katri-Liis Reimann

15.20-16.10 Kas me sellist Rõuge valda tahtsimegi?
Mailis Koger, Rõuge vallavanem

16.10-16.40 Aga mis te seal talvel teete?
Ingvar Saare, Kihnu vallavanem

17.00-18.00 Paneelarutelu, kõnejuht Urmas Vaino

Üles

18. MÄRTS
Saal GRANDE 3
11.30-16.55 Korras eelarve – kohaliku omavalitsuse kohustuste täitmise tagaja

Kõnejuhid: Angelika Kallakmaa-Kapsta, Tallinna Linnakantselei linnasekretäri büroo konsultant ja Veikko Luhalaid, Eesti Linnade ja Valdade liidu tegevdirektor

11.30-11.45 Avasõnad
Martin Helme, rahandusminister

11.45-12.05 Ülevaade Eesti majandusest
Madis Aben, Rahandusministeeriumi fiskaalpolitika osakonna analüütik

12.05-12.30 Ülevaade 2021. aasta riigieelarve läbirääkimistest.
Kurmet Müürsepp, Antsla abivallavanem, Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse liige

12.30-12.55 Muudatused kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimises
Sulev Liivik, Rahandusministeeriumi kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise osakonna juhataja

12.55-13.20 Kohaliku omavalitsuse investeeringute kavandamine TAL – BIM näitel
Viljar Meister, Tallinna linna haldusteenistuse direktor

13.25-14.10 LÕUNA

Kõnejuht: Margus Lepik, Valga vallavanem

14.15-14.50 Efektiivne finantsplaneerimine omavalitsuses – Eesti kogemus
Helika Parts, OÜ Veera

14.50-15.15 Tegevuspõhine eelarve kui osa riigi finantsjuhtimise reformist
Eneken Lipp, Rahandusministeeriumi projektijuht

15.15-15.45 Riigi maksupoliitika ja kohaliku omavalitsuse maksud homme
Dmitri Jegorov, Rahandusministeeriumi maksu- ja tollipoliitika asekantsler

15.45-16.20 Statistika juhtimislaud
Mart Mägi, Statistikaameti peadirektor

16.20-16.55 Kohaliku omavalitsuse heaolu taseme mõõtmine
Egert Inders, Statistikaameti geosüsteemide spetsialist
Mihkel Servinski, Statistikaamet rahvastiku- ja sotsiaalstatistika juhtivanalüütik

Üles

18. MÄRTS
Saal BOLERO 1
11.30-16.50 Kohalik omavalitsus ja õigus

Kõnejuht: Toomas Sepp, Tallinna linnasekretär

11.30-11.50 Avamine
Kohalik omavalitsus ja riigi õigusloomepoliitika
Raivo Aeg, justiitsminister

11.50–12.35 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse revisjoni hetkeseis
Olivia Taluste, Rahandusministeeriumi regionaalhalduspoliitika osakonna õigusnõunik

12.35–12.55 Kas omavalitsusüksused vajaksid ja tahaksid rohkem vabadust (või piisab lisarahast)?
Tim Kolk, Riigikohtu nõunik põhiseaduslikkuse järelevalve asjades

12.55–13.25 Sotsiaalteenuste pakkumine Riigikohtu otsuse valguses
Kärt Muller, Õiguskantsleri Kantselei sotsiaalsete õiguste osakonna juhataja

13.25–14.15 LÕUNA

14.15–14.45 Korruptsioonivastase seaduse rakendusküsimused
Mati Ombler, Politsei- ja Piirivalveameti keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo juht

14.45–15.15 Austav ja tõhus Justiitsministeeriumi haldusjärelevalve valla ja linna üle
Helen Kranich, Justiitsministeeriumi avaliku õiguse talituse nõunik

15.15–15.45 Rahandusministeeriumi praktika kohalike omavalitsuste nõustamisel
Margit Mitt, Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna nõunik
Olivia Taluste, Rahandusministeeriumi regionaalhalduspoliitikaosakonna õigusnõunik

15.45–16.15 Kohalik omavalitsus ja demokraatia
Külli Taro, Õiguskantsleri Kantselei õiguskorra kaitse osakonna juhataja

16.15–16.40 Omavalitsused kohtupraktikas 2019–2020
Villy Lopman, vandeadvokaat, Advokaadibüroo RASK

16.40–16.50 Kohaliku omavalitsuse õigusaktide otsingusüsteemi (xLaw, Legal.ee) tutvustus
Evert Nõlv, ExtendLaw

Üles

18. MÄRTS
Saal
BOLERO 2
11.15-17.00 HOOLIV KOV – PÄRISELT

11.15-14.00 Haridusruumi jätkusuutlikkuse õnnevalem 🙂

Kõnejuht: Andres Pajula, Tallinna Haridusameti juhataja

11.15-11.20 Sissejuhatus
Andres Pajula, Tallinna Haridusameti juhataja

11.20-11.45 Lahke haridusruumi loomise võimalused ja võidud Tallinna Endla Lasteaia näitel
Grüüne Ott, Tallinna Endla Lasteaia direktor

11.45-12.05 Koolijuht ja koolipidaja – kooli arengu vedur või pidur?
Hendrik Agur, Kohtla-Järve Gümnaasiumi direktor

12.05-12.25 Õpetaja töö- ja palgakorraldusest. KOVide pilootprojekti senine kogemus Pärnu linnas
Katrin Markii, Pärnu Linnavalitsuse haridusnõunik

12.25-12.45 Statistika tegelikkusesse – demograafia ja koolivõrk
Kadi Serbak, Haridus- ja Teadusministeeriumi analüüsiosakonna juhtivanalüütik

12.45-13.10 Räägi inimestega – kommunikatsioon koolivõrgu korrastamisel
Heiki Raudla, Õpetajate Lehe peatoimetaja

13.10-13.25 Iga omavalitsus on nii tark kui targad on tema inimesed
Kertu Eensaar, Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras projektijuht
Monica Marfeldt, Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras projekti koordinaator

13.25-13.40 Kohaliku omavalitsuse haridusjuhtide arenguprogrammi I lennu kogemus
Kohaliku omavalitsuse esindaja

13.40-14.00 Lahenduse võti on koostöö. Esitleme noorsootöö ja hariduse koostöönäidete kogumikku
Agne Kekišev, Eesti Noorsootöö Keskuse kohaliku tasandi koostöö-ja arenguüksuse peaekspert

14.15-17.00 Ootused kohalikule omavalitsusele sotsiaaltöös

Kõnejuht: Kairit Lindmäe, Saaremaa vallavolikogu liige

14.15-14.25 Sissejuhatus
Kairit Lindmäe, Saaremaa vallavolikogu liige

14.25-14.45 Toetusfondi rahade kasutamine asendus- ja järelhooldusteenuse korraldamiseks.
Helen Jõks, Sotsiaalministeeriumi laste heaolu osakonna nõunik (tbc)

14.45-15.15 Puude tuvastamine lastel – ajalugu ja tänapäev.
Meris Tammik, Sotsiaalkindlustusameti teenuste osakonna ekspertarst-metoodik

15.15-15.45 Miks peaks kohalik omavalitsus soovima enda elanikeks puudega inimesi? Liina Lanno, AS Hoolekandeteenused teenuste direktor, juhatuse liige

15.45-16.15 Eesti Töötukassa võimalused ja ootused koostööks kohaliku omavalitsusega
Meelis Paavel, Töötukassa juhatuse esimees

16.15-17.00 Paneel: Kannatused müügiks.
Vestlusringi juht: ajakirjanik Mart Valner
Mart Raudsaar, Postimehe peatoimetaja ja vastutav väljaandja
Holger Roonemaa, Ekspress Meedia ajakirjanik
Livia Kask, Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalameti juhataja
Marge Raja, Anija abivallavanem

Üles

18. MÄRTS
Saal ALLEGRO
11.15-13.20 Keskkonnasõbralik teenusedisain

Kõnejuht: Merilin Truuväärt, Riigikantselei avaliku sektori ja sotsiaalse innovatsiooni rakkerühma liige

11.15-11.25 Sissejuhatus: innovatsioon teenusedisainis
Merilin Truuväärt, Riigikantselei avaliku sektori ja sotsiaalse innovatsiooni rakkerühma liige

11.25-11.40 Innovatsioon jäätmemajanduses
Made Saadve, Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse osakonna nõunik

11.40-11.55 Saaremaa pakendikogumine
Katrin Koppel, Saaremaa valla keskkonnaspetsialist

11.55-12.10 Minu valla keskkonnasõbralik üritus
Krista Dreger, Harku valla kultuuri-, spordi- ja noorsotööspetsialist

12.10-12.25 Kogukond muudab oma valla roheliseks
Jaanus Saat, Lääne-Harju valla vallavanem

12.25-12.35 Keskkonnasõbraliku kohaliku omavalitsuse konkurss
Sigrid Soomlais, Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorrladuse osakonna juhataja

12.35-12.50 Jäätmepaketi direktiivide rakendamine – mida see tähendab Eestile
Kristel Murumaa, Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse nõunik

12.50-13.10 Koostöö jäätmevaldkonnas
Tõnu Tuppits, MTÜ Jäätmehalduskeskuse tegevjuht

13.20-13.50 LÕUNA / Saalis võimalik vaadata lühifilmi

13.50-16.45 Minu maa, minu vesi, minu KOV
Kõnejuht: Krista Kupits, Eesti Linnade ja Valdade Liidu nõunik

13.50-14.10 Kuidas numbritest saavad näitajad
Reet Ulm, Keskkonnaagentuuri keskkonnaanalüüsi osakonna juhataja

14.10-14.30 Jätkusuutlik vee-ettevõtlus
Liisi Arm, Keskkonnaministeeriumi veeosakonna nõunik

14.30-14.50 Aktiivsed ja passiivsed linnapiirkondade üleujutusohtude maandamise meetmed
Ivar Annus, TalTech inseneriteaduskonna vanemteadur

14.50-15.10 Kaevandamise mõju põhjaveele
Andres Marandi, Eesti Geoloogiateenistuse hüdrogeoloogia ja keskkonnageoloogia osakonna juhataja

15.10-15.30 Rakvere soolikaoja ja kaasaegne linnaruum
Andres Jaadla, Rakvere abilinnapea

15.30-15.50 Omavalitsuste võimalused (liigiti kogumise) järelevalveks jäätmevaldajate registri abil ja korraldatud jäätmeveohangete kaudu
Vello Solna, OÜ Geodata Arendus

15.50-16.10 Maa korralise hindamise ettevalmistamine
Andres Juss, Maa-ameti kinnisvara hindamise osakonna juhataja

16.10-16.30 Masskanded ja maareformi lõpetamine
Triinu Rennu, Maa-ameti peadirektori asetäitja

16.30-16.45 Strateegiline regionaalpoliitiline projekt, kuidas iga Eesti piirkonna tootjad saaksid oma kaubad ja teenused eksport turgudele ja maapiirkondadesse koliks elanikud tagasi
Krista Kulderknup, MTÜ Organic Estonia tegevjuht

Üles

18. MÄRTS
Saal DUETTO
11.30-16.45 Innovatiivsed lahendused IKT-s

Kõnejuhid:
Henri Pook, Eesti Linnade ja Valdade Liidu KOV IKT Kompetentsikeskuse spetsialist ja projektijuht
Kaimo Käärmann-Liive,  Eesti Linnade ja Valdade Liidu nõunik  

11.30-11.35 Sissejuhatus

11.35-11.50 Eesti digiriigi tulevikust ja sündmusteenustest
Helena Lepp, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi infoühiskonna teenuste arendamise osakonna nõunik

11.50-12.10 Kuidas tarkvara abil ühendada inimesi, protsesse ja süsteeme?
Kaidi Neeme ja Ülle Kivirähk, Fuijtsu Estonia AS

12.10-12.30 Meilirägastikest priiks – KOVGIS EVALD-i arendused 2019 /2020
Vello Solna, OÜ Geodata Arendus

12.30-12.50 Targa omavalitsuse töövahendid juhtimiseks, kaasamiseks ja otsustamiseks
Aivo Vard, AlphaGIS OÜ

12.50-13.10 Amphora uued võimalused
Ingmar Pappel, Amphora Infohaldus OÜ

13.10-13.30 Lauatelefoninumber – asutuse süsteemsus, visiitkaart ja kaasaegse klienditeeninduse alus
Urmas Ruus, Esecom International

13.30-13.50 Videosuhtlus ja videokonverents – lihtsus ja kvaliteet mis tõesti üllatab!
Maidu Harjak, Wildix EE

13:50-14:10 Mida tähendab õige IT partner edumeelsele omavalitsusele?
Bruno Jänes, Atea AS teenuste- ja müügi arendusdirektor

14.10-14.30 Regio WEB API teenused – mis need on?
Tõnis Laugesaar ja Jevgeni Virves (Regio)

Regio tutvustab oma API teenuseid, mida saab kasutada:
* täpseima, ajakohaseima ja automaatselt uueneva aluskaardi kuvamisel nii desktop-tarkvaras kui veebirakendustes
* aadresside otsimisel ja korrektsel kujul andmebaasi sisestamisel
* huvipunktide otsimisel
* teekonna arvutamisel

14.30-15.00 Siseauditi korraldamine, andmekaitsespetsialisti määramine
Kai Paalberg, Grant Thornton Balticu riskijuhtimisteenuste osakonna juht, siseaudiitor
Küberturvalisuse tagamine
Maili Torma, Grant Thornton Balticu CPPI/E ja CIPM sertifitseeritud andmekaitsespetsialist

15.00-15.20 Kohaliku omavalitsuse arvestuse terviksüsteemist: Lääne-Nigula kogemus
Piret Zahkna, Lääne-Nigula valla eelarve ja raamatupidamise osakonna juhataja

15.20-15.40 Nutikas IT seadmete inventariseerimine ja tänapäevane haldus
3 Step IT

15.40-16.00 Kuidas hoida kokku 100 000 eurot?
Selgitame lihtsate näidete abil, kuidas korraldada IT-d kuluefektiivselt nii, et oleks tagatud töötajate rahulolu ja vastavus järjest karmistuvatele turvanõuetele.
Ettekanne on suunatud kohalike omavalitsuste juhtidele ja finantsidega tegevatele spetsialistidele.
Priit Muuga, Tieto EVRY äriarendusjuht

16.00-16.20 Omavalitsus on veelgi lähemal elanikele
Maria Kumel, BillMe

16.20-16.40 Kitsaskohad veebilehe üleviimisel Drupal 7’lt 8’le
Riho Maisa, Infovõrgud OÜ tegevjuht

Üles

18. MÄRTS
Saal ANDANTE
11.30-13.00 Välispoliitika


Kõnejuht: Toivo Riimaa, Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektor

11.30-11.45 Eesti võimalused ÜRO Julgeolekunõukogus
Liis Lipre-Järma – Välisministeeriumi poliitikaosakonna rahvusvaheliste organisatsioonide ja inimõiguste büroo direktor

11.45-12.00 Lähis-Ida mõju Eestile
Sten Schwede – Välisministeeriumi poliitikaosakonna EL välis- ja julgeolekupoliitika büroo direktor

12.00-12.15 Hiina ja Eesti koostöö
Indrek Kiverik – Välisministeeriumi poliitikaosakonna Aafrika, Aasia, Ladina-Ameerika ja Okeaania büroo lauaülem

12.15-12.30 Venemaa Eesti suunaline poliitika
Raul Toomas –  Välisministeeriumi poliitika planeerimise osakonna nõunik

12.30-12.50 Kultuuriline mitmekesisus ja kaasamine (ettekanne inglise keeles) Andrea Wickström, Euroopa Nõukogu

12.50-13.20 Eesti välispoliitika prioriteedid
Urmas Reinsalu, välisminister

13.20-13.40 Uussisserändajate kohanemine Eestis
Kerli Zirk, Siseministeeriumi kodanikuühiskonna ja kohanemispoliitika osakonna nõunik

13.40-13.55 Kodanike Euroopa programm aastal 2020
Evelyn Valtin, SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) koordinaator

Üles

18. MÄRTS
Saal ANDANTE
14.00-15.30 Euroopa Harta naiste ja meeste võrdõiguslikkuse kohta kohalikus elus

Kõnejuhid:
Pipi-Liis Siemann, Türi vallavanem
Uno Silberg, Kose vallavolikogu esimees

14.00-14.30 Euroopa Harta naiste ja meeste võrdõiguslikkuse kohta kohalikus elus Uno Silberg, Kose vallavolikogu esimees ja Reet Laja, Eesti Naisuuringute Teabekeskus

14.30-15.00 Soolisest võrdõiguslikkusest
Liina Kanter, Sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse osakonna juhataja

15.00-15.30 Sooline palgalõhe Eestis
Marge Unt , Tallinna Ülikooli võrdleva sotsioloogia professor ja Eha Reitelman ,Eesti Naisteühenduste Ümarlaud

Üles

18. MÄRTS
Saal ANDANTE
15.35-17.00 Puhas ja vastutustundlik KOV

Töötoa viivad ellu:
Kristina Mänd, MTÜ Mondo
Merili Vares, Teeme Ära Sihtasutus
Siim Vahtrus, SA Keskkonnaõiguse Keskus

– Sissejuhatus (Kristina Mänd, Merili Vares)
– Hanke näite põhjal oma KOVi hanke eesmärkide ja vastutustundlikkuse läbimõtlemine väikestes töörühmades
– Kokkuvõte

Töötuba keskendub sellele, miks ja kuidas saab üks kohalik omavalitsus olla keskkonnasõbralik ja sotsiaalselt vastutustundlik. Vaatame neid põhimõtteid riigihangete korraldamise kaudu, tehes läbi praktilise töö, kuidas mõelda läbi ja seada tingimused hankele, millega hangitakse õiglaselt valmistatud toitu ning tegeletakse jäätmetega.

Toimiva kogukonna üks võtmeomadusi on võimekus tulla toime muutustega ja kujundada end vastavalt üleilmsetele arengutele. Aastal 2020 on keskkonnateadlikkus ülemaailmselt tähelepanu keskpunkti jõudnud. Üha enam inimesi, eesotsas just noored, peavad keskkonda eluliselt oluliseks teemaks. MTÜ Mondo 2018. a tehtud uuringu kohaselt peab 68% noortest oluliseks kohalike omavalitsuste sotsiaalset vastutust ja arvestamist arengumaade töölistega. Samuti on tugev toetus keskkonnasäästule, nt 2017. a lõpus läbi viidud Eurobaromeetri uuringu kohaselt pidas keskkonna kaitsmist väga oluliseks või pigem oluliseks 94% Eestis küsitletutest.

Kohalikul omavalitsusel on väga suur roll: Eestis on avaliku sektori kogutarbimine Eesti sisemajanduse koguproduktist (SKT) 14–16%, seejuures moodustavad kohalike omavalitsuste kulud avaliku sektori kuludest umbes neljandiku.

Miks peaks üks kohalik omavalitsus oma hankeid korraldades mõtlema vastutustundlikkusele? Esiteks seetõttu, et nii avalik sektor laiemalt kui ka kohalikud omavalitsused on oma hangetega olulised kaupade ja teenuste tarbijad, suunates hangete kaudu ka ettevõtjate tegevust ja innovatsiooni. Teiseks võib vastutustundlik hange mitte ainult anda omavalitsusele keskkonda ja inimtervist säästvamaid ja õiglasemalt toodetud kaupu ja teenuseid, vaid teinekord pikas plaanis võimaldada ka kulusid kokku hoida. Kolmandaks ootavad ka Eesti elanikud avalikult võimult vastutustundlikku ja keskkonnasäästlikku tegutsemist.

Üles